AMSTERDAM - Nederlandse financiële instellingen moeten werken aan het herstel van hun buffers en vooral verzekeraars staan voor grote uitdagingen, zegt president Nout Wellink van De Nederlandse Bank (DNB) donderdag.

"In onzekere tijden heb je buffers nodig", omschrijft Wellink het centrale thema van het donderdag verschenen DNB Jaarverslag 2010. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars staan daarbij voor verschillende opgaven.

"Banken zijn een stuk steviger geworden", wijst Wellink op gestegen kapitaalratio's. "En met Bazel III gaan we door de buffers verder te verstevigen."

Staatssteun

Ook wordt verkregen staatssteun voorspoedig terugbetaald. Nederlandse banken lopen wat dit betreft internationaal "in de pas". Franse banken lopen voor en Britse achter, aldus Wellink.

Al met al klom de BIS-ratio van het Nederlandse bankwezen naar 14,2 procent van 13,8 procent en de Tier 1-ratio naar 11,9 procent van 11,3 procent.

Ten aanzien van de pensioenfondsen stelt DNB dat twee decennia van dalende rente, te lage premies, kosten zoals die voor vervroegde uittreding waarmee het stelsel werd belast en te risicovolle beleggingen de buffers hebben gesloopt.

Dip

De nominale dekkingsgraad kwam na een dip halverwege het jaar terug tot een niveau van 107 procent, tegen een stand van 109 procent een jaar eerder. De reële dekkingsgraad, die rekening houdt met de ambitie om de pensioenuitkeringen te compenseren voor inflatie, daalde naar 80 procent van 81 procent.

Een voorzichtige aanpassing van de pensioencontracten kan de situatie voor de fondsen verlichten. DNB benadrukt dat dit een ingrijpende operatie zal zijn.

Het somberst toont bankpresident Wellink zich over de verzekeraars. "Verzekeraars staan voor grote uitdagingen en saneringen."

Failliet

Zoals bekend, ging in 2010 verzekeraar Ineas failliet. Daarnaast, zo blijkt uit het jaarverslag van DNB, zijn vijf herstelplannen opgelegd aan verzekeraars, is drie maal een stille curator aangesteld en werd in een geval een productiestop opgelegd. Ook legden buitenlandse toezichthouders op aandringen van DNB een stop op aan een in Nederland actieve verzekeraar.

De problemen gaan echter dieper, licht DNB-bestuurder Joanne Kellermann toe. Ze wijst op de lage rente, minder verkochte polissen, concurrentie van banksparen en "de vertrouwensbreuk" met het publiek als gevolg van de woekerpolisaffaire.

De sector zal als gevolg door een periode van krimp en sanering gaan. Van meer faillissementen zeggen Kellerman en Wellink niet uit te gaan, omdat de toezichthouders de risico's onder controle denken te hebben.