AMSTERDAM - In de eerste perioden van 2011 laat de markt voor human resource (HR) opnieuw een stijging van het aantal vacatures zien.

De trendbreuk was in het vierde kwartaal van 2010 al zichtbaar, blijkt donderdag uit de analyse "Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM-professionals 1e kwartaal 2011" van Jan Wilkens, competence director HRM bij detacheerder Yacht, onderdeel van Randstad Holding.

Het gaat hierbij globaal om de eerste 10 weken van 2011 en in het bijzonder om functies voor de hoger opgeleide HR-professionals of personeelsmanagers. De stijging is het sterkst in de zakelijke dienstverlening en de industrie, de sectoren die de economische groei dragen.

Mismatch

Er is echter wel sprake van een mismatch tussen werkgever en HR-professional. Veel HR-professionals herkennen zich inhoudelijk namelijk onvoldoende in de gevraagde functies. Zij kunnen hun instrumentele HR-expertise er vaak niet in kwijt, aldus Yacht. Dit leidt bij veel HR-professionals tot een afwachtende houding op beter passende traditionele vacatures.

De vraag is alleen of die er komen. Wilkens oppert dat dit nog wel eens tegen zou kunnen vallen. In zijn visie heeft de HR-markt hier met een functie-inhoudelijke trendbreuk te maken.

"Het is goed dat het aantal vacatures al weer bijna op het niveau van 2010 zit. Vergeleken met het laagste punt vorig jaar zijn er nu 30 procent meer vacatures. Bedrijven verwachten wellicht dat vanwege de groeiende vraag het vertrouwen in de arbeidsmarkt herstelt en dat hierdoor de mobiliteit onder de HR-professionals toeneemt" zegt Wilkens.

"Organisaties zoeken naar de HR-business-partner en vissen daardoor in een veel kleinere arbeidsmarkt dan ze denken. Moderne bedrijven kunnen niet zonder HR-advies op dat niveau, want "de lijn" moet gecoacht worden en men merkt dat een goed resource beleid een steeds grotere bedrijfseconomische bijdrage levert."

Het nieuwe werken

Wilkens pleit voor erkenning van de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe werken, de trend bij zelfstandigen zonder personeel, en de toenemende krapte.

Van werkgeverszijde zijn er volgens Yacht kansen om vacatures sneller in te vullen. Een verschuiving van een focus op HR-vaardigheden naar aandacht voor de juiste kerncompetenties tijdens de selectie leidt tot een betere match, zo betoogt Yacht in de analyse.