OSS - Merck, het moederconcern van MSD-Organon, moet het overnamebod dat een onbekende partij eerder deed op het bedrijf in Oss aanvaarden, of de onderhandelingen over een overname hervatten.

Dat is het advies dat de ondernemingsraad (or) van MSD-Organon, de raad van commissarissen (rvc) en de vakbonden, verenigd in de 'advisory body', donderdag hebben uitgebracht aan het Amerikaanse Merck.

Het adviesorgaan heeft na tussenkomst van de rechter de financiële stukken onder ogen gekregen die ten grondslag lagen aan de beslissing van Merck.

Het orgaan concludeerde daaruit dat een transactie met partij X gunstiger is dan sluiting van de onderzoeksafdeling in Oss. Dit staat haaks op de argumenten van Merck, dat zegt juist duurder uit te zijn als het met het onbekende bedrijf in zee gaat.

Overname

Nadat Merck en de directie van MSD in Oss de overname eerder dit jaar hadden afgewezen, stapten or, rvc en de vakbonden naar de rechter omdat zij vonden dat de gesprekken onvoldoende kans hadden gekregen.

Met de overname zou de grootscheepse reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd, voorkomen kunnen worden. Volgens een gerucht zou het Zuid-Afrikaanse farmacieconcern Aspen in de race zijn voor een overname. De rechter oordeelde dat de advisory body alsnog een advies mocht uitbrengen, maar dat de uiteindelijke beslissing over een overname bij Merck ligt.

Advies

De advisory body heeft verder geadviseerd dat als Merck geen transactie met partij X wenst aan te gaan, er ten minste een alternatief plan moet komen voor Organon. Dit plan moet net zoveel activiteiten en werkgelegenheid in Oss behouden als bij de overname het geval zou zijn.

De directies van Merck en MSD-Organon gaan het advies grondig bestuderen, liet directievoorzitter van MSD-Organon Joep Pluymen weten.