ROTTERDAM - De 180.000 gemeenteambtenaren kunnen in 2012 een salarisstijging krijgen als de bonden instemmen met verlenging van de lopende cao tot 1 januari 2013.

Dat heeft de Rotterdamse PvdA-wethouder en voorzitter van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Jantine Kriens gezegd in een woensdag gepubliceerd interview in de Volkskrant.

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken wil dat de gemeenten vasthouden aan de nullijn. ''Ik ga niet mee met Donners handhaving van de nullijn’’, aldus Kriens. ''Wij hebben als gemeenten een eigen verantwoordelijkheid. De minister gaat over arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren, wij gaan over die van gemeenteambtenaren.’’

Lonen

Hoeveel procent de lonen omhoog zullen gaan, kan Kriens nog niet zeggen. Ze geeft wel aan dat er niet veel ruimte is omdat de gemeenten fors moeten bezuinigen.

De VVD vindt dat Kriens helemaal niets te bieden heeft. De gemeenten kunnen hun ambtenaren niet meer loon bieden als rijksambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven er ook niets bij krijgen. Bovendien moeten de gemeenten snijden in allerlei voorzieningen als ze te veel geld kwijt zijn aan hun ambtenaren, vreest VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg.

Alternatief is dat de gemeenten hun belastingen weer verhogen, maar volgens Van der Burg zijn in beide gevallen de burgers de dupe.