Pas geleden begon ik met een groep verschillende stakeholders van een organisatie aan een co-creatie traject. Om de start te maken benoemde ik ze gelijk tot “management”.

Voor veel werknemers en betrokken partijen heeft de term “management” iets machtigs. Het management heeft meer rechten, het management mag beslissen over belangrijke zaken, het management heeft een groter kantoor en is dús belangrijker.

Een bekend poedersoepmerk benoemde in een wat mij betreft geniale campagne iedereen tot manager. Knakenmanager (accountant), trottoirmanager (stratenmaker), dreumesmanager(kleuterjuf); perfecte input voor mijn co-creatie traject, wat mij betreft!

Volgens de manager generator op hun site ben ik als zelfstandig ondernemer zelfmanager en specifieker, wanneer ik train “oefenmanager” en wanneer ik coach “supportmanager”.

Perspectief

Iedereen is dus manager, zo ook binnen deze co-creatie kick-off. Het leuke van deelnemers zich laten verplaatsen in een andere rol, zelfs een andere plaats binnen een bedrijfshiërarchie, is dat het zorgt voor nieuw perspectief. Nieuwe ideeën komen uit onverwachte hoeken.

Belangrijk in deze sessie was het constructief denken. Dus niet: wat doet het huidige management fout, maar wat zou jij als management van deze organisatie doen, hoe zou jij processen inrichten, de cultuur creëren, en wat is daar voor nodig?

Het is de perfecte omgeving om fantasie de vrije loop te laten: als wij als nieuwe managers vanaf “nul” deze organisatie opnieuw mogen inrichten, hoe ziet dat er dan uit?

Aansluiting

Al snel vlogen de ideeën over tafel. De balans tussen pragmatische deelnemers en “dromers” zorgde voor concrete plannen die out-of-the box bleken, en die tóch haalbaar zijn.

Toen het geheel aan het eind van de dag werd gepresenteerd aan het “echte” management, waren zij zeer enthousiast. En verrast; ondanks nieuwe ideeën van de deelnemers, was er ook een overlap met hun beleid. Gelukkig maar; dat biedt veel perspectief voor de toekomst: aansluiten en doorpakken!

Durf

Voor deze sessie was durf nodig. Durf van het management om mensen uit alle lagen van de organisatie inspraak te geven, durf om onconventioneel denken de ruimte te geven.

Durf van de deelnemers om zich voor een moment in een andere rol te verplaatsen, en zich uit te drukken. Durf om elkaar vragen te stellen, om tot een kwalitatief beter geheel te komen.

De eerste stappen zijn gezet. Daar heb ik als “oefenmanager/zelfmanager” absoluut en rol in gespeeld, maar de hoofdrol werd wat mij betreft glansrijk gespeeld door de deelnemers. En het management. Het poedersoepmerk heeft gelijk: we zijn allemaal meedenkmanagers!

Sanne Nuij van Arnhem is eigenaar van Plan T en geeft trainingen over leerstijlen, ontwikkeling en communicatie. Ook is zij ontwikkelaar van de training/ methodiek “Leuk! Veranderen”. Volg Sanne via twitter.com/SanneNvA