DEN HAAG - Vanaf volgend jaar krijgt iemand voor het eerst AOW op de dag dat hij of zij de pensioenleeftijd bereikt. Nu gaat de AOW nog in op de eerste dag van de maand waarin de pensioenleeftijd bereikt wordt.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. De maatregel is onderdeel van een pakket bezuinigingen uit het regeerakkoord en levert ongeveer 60 miljoen euro per jaar op.