BRUSSEL - De 27 EU-leiders hebben donderdagavond een akkoord bereikt over een pakket maatregelen om de positie van de euro te versterken.

Dat heeft EU-president Herman Van Rompuy gezegd tijdens een EU-top in Brussel. De afspraken waren al voorbereid door de ministers van Financiën van de lidstaten.

Er komen strenge sancties voor lidstaten die hun begrotingstekort of staatsschuld te hoog laten oplopen. Ook zullen de EU-landen hun economisch beleid meer op elkaar gaan afstemmen. Het noodfonds voor de euro kan vanaf 2013 500 miljard uitlenen aan lidstaten die hun schulden niet meer kunnen financieren.

Dat bedrag loopt waarschijnlijk op naar 750 miljard omdat ook het Internationaal Monetaire Fonds meedoet. Een dergelijk bedrag is ook beschikbaar in het huidige noodfonds, dat een tijdelijk karakter heeft.

Kapitaalstortingen

Het noodfonds wordt gevuld met kapitaalstortingen en garanties van de lidstaten. Duitsland, dat veruit het grootste aandeel voor zijn rekening neemt, kreeg donderdag toestemming zijn bijdrage over een iets langere periode uit te smeren dan aanvankelijk de bedoeling was.

Volgens premier Mark Rutte heeft deze aanpassing geen gevolgen voor de Nederlandse bijdrage aan het fonds. Die blijft een kleine 40 miljard euro.

Rutte toonde zich tevreden over de het bereikte resultaat. Voor Nederland was het instellen van een permanent noodfonds alleen aanvaardbaar als de begrotingsregels drastisch zouden worden aangescherpt.

Coördinatie

Het versterken van de economische coördinatie tussen de eurolanden omschreef Rutte als ''elkaar de maat nemen, maar elkaar niet de wet voorschrijven''.

De eurolanden die economisch goed presteren, zoals Duitsland en Nederland, gaan als voorbeeld dienen voor de rest. Ook een aantal niet-eurolanden, zoals Denemarken, Litouwen en Letland, gaat meedoen in dit systeem.

Over een betere werking van het tijdelijke noodfonds voor de euro moeten de eurolanden nog besluiten. Dat gebeurt de komende maanden.