DEN HAAG - Nieuwe postbedrijven zoals Sandd en SelektMail hebben nog tot volgende week vrijdag 1 april de tijd om met vakbonden afspraken te maken over betere arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers.

Als ze daar niet in slagen, treft staatssecretaris Henk Bleker (belast met postzaken) maatregelen waardoor de bedrijven verplicht zijn dit te doen.

Deze toezegging deed Bleker donderdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer over het conflict over de postmarkt. Het kabinet was eerder van plan om de strengere regels al per 1 januari op te leggen.

Maar een voorstel van adviseur Ruud Vreeman in januari bracht de bedrijven en vakbonden weer om tafel. Daarna werd de deadline door het kabinet opgeschoven naar 1 april om de sociale partners de ruimte te geven voor onderhandelingen.

Eisen

Hoe de eisen van Bleker aan de nieuwe postbedrijven er precies uitzien als de onderhandelingen mislukken, is nog niet bekend. Het is in elk geval de bedoeling dat ze meer postbezorgers in vaste dienst nemen. Nu werkt het merendeel van de ongeveer 30.000 postbezorgers van Sandd en SelektMail op basis van stukloon en krijgen ze bijvoorbeeld niet doorbetaald bij ziekte.

Met name de SP, PvdA, GroenLinks en de PVV hebben er op gehamerd dat Bleker zijn strenge eisen aan de bedrijven beschikbaar hield als 'stok achter de deur'.

Volgens deze partijen heeft het vrijgeven van de postmarkt ervoor gezorgd dat nieuwkomers een harde prijsconcurrentie zijn aangegaan met marktleider TNT over de rug van medewerkers.

Banen

Bij TNT staan duizenden banen op de tocht. Volgens de ondernemingsraad worden er postbodes ontslagen, terwijl tegelijkertijd goedkopere deeltijdpostbezorgers worden aangenomen. De or stapt hierom naar de rechter.

Directeur Gert-Jan Morsink van Sandd vreest de strenger regels van Bleker, zei hij eerder deze week. Liever ziet hij de datum van 1 april worden verschoven totdat duidelijk is of Sandd concurrent SelektMail mag overnemen, iets waar de Nederlandse Mededingingsautoriteit naar kijkt.

Morsink denkt dat door de overname de prijsdruk afneemt op de postmarkt waardoor er meer geld over is voor arbeidsvoorwaarden voor personeel.

Vreeman bepleitte in zijn advies dat de nieuwkomers eind 2013 ongeveer 80 procent van hun werknemers laten werken onder arbeidscontract.