DEN HAAG - De Nederlandse banken krijgen nog tot september de tijd om aan te tonen dat ze zich goed kunnen houden aan hun eigen gedragscode uit september 2009.

VVD, CDA en de PvdA willen afwachten tot er in augustus een rapportage komt over de naleving van de zogenoemde code banken. Als de zelfregulering niet blijkt te werken, is wetgeving aan de orde, aldus de Kamer.

Dat bleek maandag in een overleg tussen de Kamer en minister Jan Kees de Jager van Financiën over de aanbevelingen van de parlementaire commissie-De Wit, die onderzoek deed naar de oorzaken van de internationale kredietcrisis.

Kritisch

Alle Kamerleden zijn bijzonder kritisch over het gedrag van de banken en geluiden over het terugkeren van hoge bonussen. Ook de houding van bankiers in een rondetafelgesprek heeft weinig goeds gedaan aan de gevoelens van Kamerleden over bankiers.

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk wil eigenlijk zo snel mogelijk wetgeving, maar is bereid de rapportage in augustus af te wachten.

Een tussenrapportage van de commissie onder leiding van oud-Unilevertopman Antony Burgmans was vorig najaar niet positief over de naleving door de bankiers van hun eigen code.

Gekkigheid

Plasterk noemde de bonussen ''sowieso gekkigheid’’ en zei dat hij erg geschrokken was van sommige bankiers die stelden dat ze hun personeel niet konden straffen door ze bonussen te onthouden.

Een andere bankier gaf begin februari toe dat zijn bank bereid is zich te houden aan de code omdat die de mogelijkheid biedt om af te wijken van de afspraken, mits dat afwijken wordt toegelicht.

CDA-Kamerlid Elly Blanksma wil eigenlijk af van dat ‘pas toe-leg uit principe’. Als er in augustus geen zicht is op volledige naleving van de code, is er wat haar betreft aanleiding voor wetgeving. De VVD wil de bankierseed als vereiste stellen voor het verlenen van een bankiersvergunning.

Lak

SP-Kamerlid Ewout Irrgang stelde dat de banken eigenlijk lak hebben aan het parlement. Voor de Kamer is het nu tijd om lak te hebben aan de zelfregulering en met harde wetgeving te komen. ''Doen we dat niet, dan nemen we onszelf niet serieus.’’

PVV-Kamerlid Ronald van Vliet is ''onverkort voorstander van een wettelijke regeling’’. Het liefst zou hij niet wachten tot de rapportage van Burgmans en nu al tot wetgeving komen.