DEN HAAG - Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) moeten meer instrumenten krijgen om in te grijpen als een financiële instelling in problemen verkeert. Een wetsvoorstel hierover is vrijdag openbaar gemaakt, zo meldde het ministerie van Financiën.

Onderdeel van de plannen is dat het ministerie van Financiën in het uiterste geval bij een financiële instelling kan overgaan tot het wegsturen van bestuurders of tot onteigening.

De nieuwe bevoegdheden hebben ook het doel te voorkomen dat problemen bij één financiële instelling de stabiliteit van het hele financiële stelsel bedreigen.

"De turbulente ontwikkelingen van de laatste jaren hebben laten zien dat, wanneer een financiële onderneming in ernstige problemen verkeert, de bestaande interventiemogelijkheden tekortschieten", aldus een toelichting van het Ministerie.

Het ontwerp van het wetsvoorstel is volgens het ministerie in lijn met ontwikkelingen binnen de EU.