AMSTERDAM – Banken hebben nog tot eind maart de tijd om het beloningsbeleid binnen hun bedrijf aan te passen naar de eisen van de De Nederlandsche Bank. Dat schrijft de toezichthouder donderdag op de website.

DNB stelt vast dat banken, verzekeraars en vermogensbeheerders “nog moeite hebben een beheerst beloningsbeleid vast te stellen voor de gehele onderneming”. De regeling moet niet alleen gelden voor de top, maar voor alle lagen binnen het bedrijf.

Dat geldt volgens DNB in ieder geval voor leden van de raad van bestuur, het senior management en medewerkers die een controlefunctie uitoefenen. Ook mensen die polissen en hypotheken verkopen moeten onder het nieuwe beloningsbeleid vallen.

De ‘Regeling Beheerst Beloningsbeleid’ heeft DNB samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgesteld en de nieuwe regels op 24 december 2010 gepubliceerd.

Prikkels

De toezichthouders hebben de regels opgesteld om prikkels te elimineren, die ervoor zorgen dat bankiers grote risico's nemen. Ze gaan verder dan de afspraken die eerder werden gemaakt in de Code Banken.

Banken kunnen de risico’s beheersen door hun werknemers te belonen voor hun daadwerkelijke prestaties op de langere termijn, stelt de toezichthouder. “Daadwerkelijk betekent dat de kosten van genomen risico’s moeten worden meegenomen bij de beoordeling van de prestatie.”

DNB verwacht dat bedrijven in de financiële sector op 31 maart hun beloningsbeleid hebben aangepast aan de eisen van de regeling. Vanaf die datum gaat DNB onderzoeken of financiële instellingen de regels goed hebben ingevoerd.