Nog niet zo lang geleden heb ik een presentatie gegeven voor corporate recruitment- en HR managers van een aantal van ’s lands grootste bedrijven.

Ik doe altijd mijn best om onderwerpen vanuit een ander licht te bekijken, misschien zelfs wat te provoceren, om mensen buiten de gebaande paden te laten denken.

Ook deze keer kwam er een flinke discussie op gang naar aanleiding van mijn gekozen onderwerp: Arbeidsmarktcommunicatie 2.0 en de 4B’s.

Nieuw tijdperk

Het is onderhand een ieder wel bekend dat we bij de werving van kandidaten aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk. Elke dag vliegen ons de berichten over de naderende vergrijzing en de paradoxen op de arbeidsmarkt om de oren.

Nu geldt het voor een aantal bedrijfstakken meer dan voor andere maar toch, gemakkelijker gaat het niet worden om aan passend personeel te komen.

Niet elk bedrijf heeft immers de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld Google, dat recentelijk in één week tijd ruim 75000 sollicitaties ontving na aankondiging van een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers.

Zorgenkindje

Dit brengt mij terug naar de boodschap van de presentatie. Ik ben namelijk van mening dat de vraag die bedrijven aan kandidaten stellen dient te veranderen van ‘Hoe ga jij als potentiële werknemer onze aandacht trekken’ naar ‘Hoe kunnen wij als bedrijf jou interesseren?’

De invloed van sociale media daarop is enorm groot. Tegenwoordig is een bedrijf nergens meer ‘veilig’ als het gaat om zowel positieve als negatieve publiciteit.

Dat laatste is natuurlijk het zorgenkindje. Een slechte koopervaring of een slechte sollicitatie-ervaring staat voordat je het weet online via Twitter of Facebook.

Mond tot mond

Mond-tot-mondreclame is nog nooit zo massaal en invloedrijk geweest als nu. Uit talloze onderzoeken blijkt dan ook dat men tegenwoordig veel meer waarde hecht aan meningen van anderen dan aan reclame-uitingen.

De case van vliegmaatschappij United Airlines is daarvan een goed voorbeeld. In het kort: de zanger Dave Carroll reisde met zijn kostbare Taylor-gitaar die door bagagehandelaars werd beschadigd. Nadat hij een jaar lang had geprobeerd zijn schade vergoed te krijgen en niet thuis kreeg, plaatste hij een drietal songs hierover op YouTube die miljoenen keren werden bekeken.

Naast een enorme toename van de bekendheid van Dave Carroll, zorgde dit voor zeer veel negatieve publiciteit voor United. De indirecte schade werd geraamd op 180 miljoen dollar. #Goedemorgen.

Behoefte, Belofte, Beleving en Bewijs

De 4 B’s die ik in de presentatie behandelde komen uit de dienstenmarketing en zijn door Drs. Wouter de Vries van de VU te Amsterdam geïntroduceerd. Het gaat allemaal om het denken vanuit de klant. In de recruitment dus vanuit de kandidaat.

Het zijn achtereenvolgens Behoefte, Belofte, Beleving en Bewijs. Kort samengevat: realiseer als werkgever een waardepropositie die relevant is voor de ontvanger, onderscheidend is, resoneert en aantoonbaar geloofwaardig is.

Traditioneel

Tijdens de voornoemde discussie die volgde bleek eens te meer dat dit nog geen gemeengoed is en dat het traditionele denken vanuit de werkgever er nog flink zit ingebakken. Ook de inzet en toegevoegde waarde van sociale media bleek voor de bedrijven sterk te verschillen en afhankelijk van vele factoren.

De aan mij vaak gestelde vraag of er ook een ‘recept’ bestaat voor succesvolle toepassing hiervan moet ik dan ook altijd ontkennend beantwoorden. Immers sociale media zijn niet magisch. Is jouw AMC al 4B proof? #perpetualbetaaandeslag.

Jakolien Sok is directeur/eigenaar van Sokrates Recruitment en het aanverwante trainingslabel Sokrates Academy. Zij is gespecialiseerd in recruitment 2.0, sociale media en recruitment campagnes. Volg haar op Twitter (@jakolien) of wordt fan op Facebook (/SokratesAcademyNL).