MKB-ondernemers krijgen op diverse terreinen ondersteuning van de overheid, ook via de belastingheffing. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling is vanaf 2010 voor meer ondernemers bereikbaar.

Iedere ondernemer heeft recht op de MKB-winstvrijstelling, ongeacht het aantal uren dat hij aan zijn onderneming besteedt. Sinds 2010 is het urencriterium niet meer van belang.

Ondernemers die naast hun onderneming nog een baan hebben of alleen in deeltijd werken, genieten daardoor ook MKB-winstvrijstelling.

Verhoogd

De vrijstelling is in 2010 verhoogd naar 12 procent van de winst. Als winstbedrag moet genomen worden de winst na aftrek van alle andere belastingvoordelen voor ondernemers, zoals de oudedagsreserve, zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek.

Per saldo betekent de MKB-winstvrijstelling dat voor ondernemers het toptarief in de inkomstenbelasting van 52 procent wordt verminderd naar 45,76 procent.

Let op! De vrijstelling van 12 procent werkt overigens bij een verlies andersom: 12 procent van het verlies kan dan niet meer worden verrekend met ander inkomen in box 1 of met inkomens uit andere jaren!

Bron: Kluwer Belastinggids

Terug naar de special