Deze tip staat eigenlijk los van de aangifte 2010 omdat ‘middelen’ betrekking heeft op meerdere belastingjaren. Daarom wordt het nogal eens vergeten. Probeer dus eens te middelen want het kan u een mooie belastingteruggave opleveren.

Het kan voorkomen dat u in één jaar veel meer inkomen of winst heeft dan in andere jaren, bijvoorbeeld als u (weer) begint met werken of een onderneming start of eindigt.

Gemiddeld genomen betaalt u dan meer inkomstenbelasting dan nodig is. Als dat bij u het geval is, kan het voordelig zijn om een verzoek tot middelingsteruggaaf in te dienen.

Box 1

Middelen houdt in dat de inkomstenbelasting over uw inkomen in box 1 berekend wordt op basis van het gemiddelde inkomen in een aangesloten periode van drie jaar. De Belastingdienst betaalt het verschil tussen de daadwerkelijk geheven inkomstenbelasting en de herberekende inkomstenbelasting terug, voor zover het verschil meer is dan 545 euro.

De regels zijn als volgt:
U kunt een kalenderjaar maar één keer in een verzoek om middeling betrekken. U kunt dus niet en 2005, 2006 en 2007 middelen en daarna 2007, 2008 en 2009. Als het totale inkomen in box 1 in één van de drie gekozen jaren negatief was, wordt het inkomen van dat jaar op 0 euro gesteld. Met heffingskorting wordt geen rekening gehouden.

Bent u in een van de jaren waarover gemiddeld wordt 65 jaar geworden, dan wordt de middelingsteruggaaf berekend alsof u in die hele periode jonger was dan 65 jaar. Een berekening van de middelingsteruggaaf moet u meesturen.

Let op! De Belastingdienst past niet automatisch middeling toe. U moet expliciet om een middelingsteruggaaf verzoeken.

Houd scherp de termijnen in de gaten: uw verzoek moet binnen 36 maanden worden ingediend nadat de laatste aanslag inkomstenbelasting onherroepelijk is geworden. Als u geen bezwaar maakt tegen een aanslag, is dat na zes weken.

Bron: Kluwer Belastinggids

Terug naar de belastingspecial