Wat moet u doen met inkomsten die geen winst uit onderneming vormen en ook niet zijn verdiend als loon bij de baas?

Deze inkomsten beschouwt de fiscus als resultaat uit overige werkzaamheden, ook wel neveninkomsten genoemd. Hierbij moet u denken aan een werknemer, die in de avonduren bijverdiensten heeft.

De inkomsten die iemand krijgt met activiteiten uit liefhebberij zullen meestal onbelast blijven. Ook vergoedingen en geringe opbrengsten uit vrijwilligerswerk hoeven vaak niet te worden aangegeven. Hetzelfde geldt voor inkomsten uit loterijen en prijsvragen.

Let op: Lokale geldstelsels, waarbij mensen over en weer werk verrichten zonder betaling in contanten, kunnen toch vallen onder de Nederlandse belastingheffing. Denk bij deze geldstelsels aan ‘Noppes’ (Amsterdam) of ‘Eco’s’ (Arnhem en Groningen).

Wanneer iemand per jaar meer dan 3000 van dergelijke eenheden ‘omzet’, moet de centrale administratie van het betreffende geldstelsel een opgave doen aan de fiscus. De belastinginspecteur beoordeelt per geval of diegene belasting moet betalen over de alternatieve omzet.

Andere voorbeelden van resultaat uit overige werkzaamheden zijn:
• Honoraria voor het houden van voordrachten of lezingen.
• Inkomsten uit octrooi-, auteurs- en licentierechten.
• Bijverdiensten uit het verrichten van klussen zoals timmer- en schoonmaakwerk
• Inkomsten uit huishoudelijk werk bij particulieren als dat op niet meer dan drie dagen per week gebeurt (dit geldt ook voor zogeheten alfahulpen).
• Inkomsten uit het geven van lessen, bijlessen, trainingen en dergelijke.
• Als u als proefkonijn hebt meegewerkt aan het testen van een medicijn.

Kostenaftrek 

Voor neveninkomsten geldt dat u bepaalde kosten kunt aftrekken. Hiervoor gelden de regels die ook van toepassing zijn voor fulltime ondernemers. De kosten moeten in verband staan met het behalen van het resultaat.

U kunt hierbij denken aan reiskosten, administratiekosten (computer en dergelijke), telefoonkosten (maar niet het abonnement), reclamekosten, representatiekosten, kosten van vakliteratuur, gereedschappen, rente voor bedrijfsleningen, enzovoort.

Als het gaat om uitgaven voor middelen die meer jaren meegaan (bijvoorbeeld duurzame gebruiksgoederen zoals een computer) moet u de kosten ook over die jaren spreiden (afschrijven).

Tip: U mag reiskosten met eigen auto aftrekken (0,19 eurocent per kilometer).

Administratie

In sommige gevallen gelden bepaalde verplichtingen voor ondernemers, zoals het bijhouden van een administratie, ook voor de ‘resultaatgenieter’. In de meeste gevallen bent u echter niet verplicht om een administratie te voeren en kunt u volstaan met een beperkte administratie.

Als u een kasadministratie moet bijhouden van uw zakelijke inkomsten en uitgaven, dan moet u bepaalde stukken zeven jaar lang bewaren. Wij benadrukken dat in veruit de meeste gevallen kan worden volstaan met een eenvoudige kasboekhouding.

Bron: Kluwer Belastinggids

Terug naar de belastingspecial