Het is nog altijd een van de belangrijkste onderwerpen in de belastingaangifte: de eigen woning, en dan vooral de hypotheekrenteftrek. Wat zijn de aandachtspunten voor de aangifte 2010?

Aankoop van een nieuw huis
Stel dat u een nieuwe woning heeft betrokken en het oude is nog niet verkocht. Dan kunt u toch de hypotheeklasten van beide woningen opvoeren. Let op: De inspecteur kan u vragen aannemelijk te maken dat de woning na het verlaten bestemd is voor de verkoop. Bewaar daarom alle bewijsstukken daarover, zoals correspondentie met makelaars, etc..

Als u de woning aanhoudt uit speculatieve verwegingen, dan geldt deze verhuisregeling namelijk niet. De woning valt dan in box 3 en u kunt geen hypotheekrente aftrekken.

Goed nieuws
Goed nieuws is dat de hypotheekrenteaftrek voor leegstaande woningen is verlengd! De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt per 1 januari 2013.

Tip: Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen 12 maanden voor de tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. Vraag daarom aan de makelaar of de notaris of de woning binnen het jaar voor de tweede keer van eigenaar wisselt.

Een andere crisismaatregel
Verschillende instanties, zoals gemeenten, banken en de stichting Nationale Hypotheekgarantie hebben het mogelijk gemaakt om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. De fiscus gaat op zijn beurt coulant om met iemand die verhuist naar een nieuwe woning en de oude woning, die te koop staat, tijdelijk verhuurt om uit de kosten te komen.

Wanneer het oude huis wordt verhuurd valt die woning in box 3. De inkomsten uit de tijdelijke verhuur hoeft u dan niet aan te geven in box 1. U mag echter de hypotheekrente niet meer aftrekken.

De fiscus stelt zich coulant op wanneer de verhuurperiode is afgelopen. De woningeigenaar mag de hypotheekrente dan weer in aftrek brengen (box 1). Deze regeling is nieuw voor het aangiftejaar 2010. De nieuwe regeling geldt tot twee jaar na afloop van het jaar waarin u de woning hebt verlaten.

Let op: Begon de verhuur na 1 januari 2008, dan komt u misschien toch in aanmerking voor deze regeling die vanaf 1 januari 2010 geldt.

DSB-gedupeerden
Door het faillissement van de DSB-bank kwamen mensen die bij die bank zowel een hypotheek als een spaarrekening hadden, in de problemen. De lening en het spaarsaldo werden na het faillissement door de curator gesaldeerd, waardoor de hypotheekschuld in feite gedwongen was afgelost.

Als men vervolgens een lening bij een andere bank zou sluiten, kan deze niet als hypotheeklening worden aangemerkt, omdat deze lening niet is aangegaan om de eigen woning te verwerven, maar om het spaargeld weer beschikbaar te krijgen.

Soepel

De fiscus stelt zich voor deze groep van DSB-gedupeerden soepel op. Zij mogen de nieuwe lening in dat geval toch als eigenwoningschuld opvoeren, lees: hypotheekrente aftrekken, tot maximaal het bedrag van de oude lening. Wel moet de nieuwe lening binnen twee jaar na de door de curator toegepaste saldering worden gesloten.

Een soortgelijke versoepeling is destijds verleend bij het faillissement van Van der Hoop bankiers. Voor klanten van die bank geldt dat de nieuwe lening moet zijn afgesloten vóór 29 oktober 2011.

Bron: Kluwer Belastinggids

Terug naar de special