BRUSSEL - Verzekeraars mogen bij het vaststellen van hun premie geen rekening houden met het geslacht van de verzekerde. Volgens het Europees Hof van Justitie is dat strijdig met EU-bepalingen die discriminatie op grond van het geslacht verbieden.

Dat blijkt uit een uitspraak die het EU-hof dinsdag heeft gedaan. Het ging om een zaak die was aangespannen door een Belgische consumentenorganisatie. Het hof volgt een advies van de advocaat-generaal van september vorig jaar.

Veel Europese verzekeraars berekenen bij levensverzekeringen voor vrouwen een lagere premie dan voor mannen omdat vrouwen gemiddeld langer leven. Volgens het hof kan dat dus niet.

Het Verbond van Verzekeraars betreurt de uitspraak. De belangenbehartiger verwacht dat het besluit negatieve gevolgen zal hebben voor zowel verzekerden als verzekeraars.

Negatieve effecten

''Verzekeraars zullen hun best doen om de negatieve effecten voor consumenten tot een minimum te beperken. Het is aannemelijk dat bij het bepalen van risico’s en premies de hoogte daarvan meer zal bewegen naar een gewogen gemiddelde'', aldus het verbond.

De uitspraak betekent voor verzekeraars ook een ''aanzienlijke administratieve last'', vanwege onder andere het wijzigen van producten, het opnieuw bepalen van premies en het omzetten van polissen.

De kosten daarvan komen volgens het verbond uiteindelijk bij de klant terecht. De exacte impact van de uitspraak is echter nog onduidelijk. Dat gaat de organisatie samen met de Europese Koepel CEA nog onderzoeken.