AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ING Bank drie boetes opgelegd van in totaal 130.000 euro. Het beleid van de bank bij het verstrekken van hypotheken was onvoldoende gericht op het voorkomen van overkreditering, aldus de toezichthouder.

De AFM deed in 2009 een branchebreed onderzoek naar advisering en kredietverstrekking door grote banken in Nederland.

Doel was onder meer om te kijken of de consument genoeg beschermd wordt tegen te hoge hypotheekschulden. Het onderzoek leidde vorig jaar al tot een boete van 150.000 euro voor Rabobank.

Meetekenen

ING Bank liet in een aantal gevallen ouders meetekenen voor de hypotheek aan hun kind. De bank voorzag daarbij niet in een adequate inventarisatie van de financiële positie van de ouders, aldus de AFM.

Ook verstrekte ING Bank hypotheken op basis van historische woonlasten van de consument en hield daarbij geen rekening met BKR-kredieten tot 5000 euro.

Ondernemers

In de kredietverlening aan zelfstandige ondernemers is ING volgens de AFM ook niet altijd zorgvuldig genoeg te werk gegaan.

De bank leende in sommige gevallen geld uit op basis van één jaaropgave. Dat gebeurde als klanten met een eigen zaak al jaren bij ING bankierden en een goede kasstroom en goed betalingsgedrag hadden vertoond. De AFM verlangt echter in alle gevallen een toetsing op basis van drie jaaropgaven.

ING vindt dat het zorgvuldig en in het belang van de klant heeft geadviseerd bij het verstrekken van hypotheken en kredieten. De bank maakt zich vooral zorgen over het effect van het toenemende aantal regels op de verstrekking van kredieten aan (startende) consumenten. Wel heeft het concern zijn beleid sinds oktober vorig jaar afgestemd op de eisen van de AFM.