CULEMBORG - Het pensioenakkoord waaraan werknemers en werkgevers momenteel de laatste hand leggen, mag het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen niet op slot zetten. Die oproep deed vakbondsvoorzitter Rendert Algra van De Unie maandag.

De voorzitter vreest dat de fondsen door de nieuwe plannen te weinig bewegingsvrijheid hebben, waardoor hoge rendementen in de toekomst veel moeilijker te halen zijn.

Sinds afgelopen voorjaar onderhandelen werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid, in alle stilte over de definitieve versie van het AOW- en pensioenakkoord. In de komende weken wordt het uiteindelijke akkoord verwacht.

Kern van de nieuwe plannen is het stapsgewijs verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, om het stelsel bestand te maken tegen de vergrijzing, de stijgende levensverwachting en schommelingen op de financiële markten.

Risico's

Een van de punten waarover werkgevers en werknemers het moeilijk eens kunnen worden, is de mate waarin pensioenfondsen risico's mogen nemen in hun beleggingsbeleid en in hoeverre de fondsen de hoogte van de pensioenen moeten garanderen.

Kiezen we voor zekerheid, of gaan we voor een hoog rendement? Moeten de fondsen hoge buffers hanteren, of is er meer ruimte om te beleggen?

Zekerheid

De Unie-voorzitter is voor zekerheid, immers willen mensen weten waar zij op kunnen rekenen als zij met pensioen zijn. Maar Algra vindt wel dat de pensioenfondsen een zekere speelruimte moeten krijgen om het beleggingsbeleid af te stemmen aan de wensen van hun achterban.

Afspraken in het nieuwe akkoord, alsook de scherpere eisen die toezichthouders DNB en AFM hebben aangekondigd, mogen het beleggingsbeleid van de fondsen niet te veel in de weg staan.

''Pensioenfondsen die veel jonge mensen in hun achterban hebben, kunnen wellicht meer risico nemen dan een fonds dat voornamelijk uit gepensioneerden bestaat'', zei Algra die een tijd lang kamerlid was voor het CDA. ''Dat moet in de toekomst mogelijk blijven.''