DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) heeft maandag in Moskou een gesprek met de Russische landbouwminister Elena Borisovna Skrynnik met als doel het oplossen van belemmeringen bij de export van groenten, fruit, vlees en zuivel.

Rusland is een belangrijke markt voor het Nederlandse agrarische bedrijfsleven, maar de toegang wordt bemoeilijkt door strenge keuringseisen. Sinds 2004 steeg de export van agrarische producten naar Rusland explosief en in 2008 kwam die zelfs uit op 1,5 miljard, met als uitschieters groente- en sierteeltproducten.

Als gevolg van de economische crisis viel die uitvoer terug naar 1,1 miljard, maar buiten de Europese Unie is Rusland na de Verenigde Staten de grootste exportmarkt met goede kansen voor Nederlandse bedrijven.

De Russen op hun beurt halen ongeveer 5 procent van de agrarische import uit ons land en ze zijn bovendien bezig met een programma om de zelfvoorziening in de agrarische sector te vergroten.

Zelfvoorziening

Bij dat streven naar zelfvoorziening kan Nederlandse kennis op het gebied van landbouw en veeteelt goed van pas komen, maar de keerzijde lijkt te zijn dat de Russische autoriteiten steeds kritischer kijken naar de import van producten door strenge zogeheten veterinaire en fytosanitaire controles.

In Nederland zijn daarmee keuringsdiensten belast en Rusland heeft kritiek op het Nederlandse systeem omdat het gaat om private organisaties die niet onafhankelijk zouden zijn. Nederlandse exporteurs klagen over handelsbelemmeringen als gevolg van Russische keuringseisen die onredelijk zouden zijn en vaak strenger dan de eisen van de Europese Unie.

Overtuigen

Bleker wil zijn Russische collega er maandag van overtuigen dat het Nederlandse systeem van plantenziektekundige controles voldoet aan alle Russische eisen en dat er voor de Russische inspectiedienst geen reden is om Nederlandse producten te weigeren.

De Russische dienst inspecteert in ons land regelmatig bedrijven en controleert in Rusland ook bij import. Dat leidt van tijd tot tijd tot het weren van Nederlandse producten.

Groeimarkt

Een woordvoerder van het Productschap Tuinbouw noemt Rusland een belangrijke groeimarkt die vorig jaar goed was voor 560 miljoen euro aan alleen al tuinbouwproducten. Vooral ui, tomaat en paprika uit Nederland zijn in Rusland gewild.

Het productschap vindt het wederzijds erkennen van elkaars keuringssystematiek van belang, omdat het leidt tot lagere kosten. Bovendien kan het wegvallen van een deel van de uitvoer naar Rusland een ''prijsdempend effect'' hebben op de producten.