AMSTERDAM - Met de bouw van een nieuwe kerncentrale kan voor 2015 worden gestart. Dat verwacht minister van Economische Zaken Maxime Verhagen (CDA), zo liet hij vrijdag na afloop van de ministerraad weten.

Het kabinet heeft vrijdag de voorwaarden opgesteld waar een nieuwe kerncentrale aan moet voldoen. Daarbij gaat het voornamelijk om veiligheidseisen. Die zijn een 'factor honderd' strenger dan de eisen die bijvoorbeeld worden gesteld aan de veiligheid van dijken, vertelde de bewindsman.

Zo moet een nieuwe reactor moet niet alleen bestand zijn tegen aardbevingen, maar ook tegen de inslag van een vliegtuig.

Vergunning

Momenteel zijn twee partijen geïnteresseerd om een nieuwe kerncentrale te bouwen in Zeeland, in de buurt van de bestaande reactor van Borssele. Als zij snel een vergunningsvraag indienen, kan de schop binnen enkele jaren de grond in.

Verhagen had al eerder laten weten dat hij de bouw van nieuwe kerncentrales toejuicht en snel een vergunning wil afgeven. Een nieuwe centrale draagt volgens hem niet alleen bij aan een reductie van de CO2-uitstoot, maar zorgt er ook voor dat Nederland de energiebehoefte voor de toekomst kan zeker stellen.