DEN HAAG - Nederland zal opnieuw geen goedkeuring verlenen aan de verantwoording over de EU-begroting van 2009. Minister Jan Kees de Jager van Financiën zei donderdag in de Tweede Kamer dat hij niet zal instemmen en zich wil onthouden van stemming.

Hij hoopt op de steun van een of twee andere landen voor een gezamenlijke stemverklaring. Daarin moet staan waarom Nederland opnieuw niet instemt en wat er moet verbeteren.

Het kabinet onthield ook vorig jaar zijn goedkeuring aan de EU-uitgaven (over 2008), omdat volgens de Europese Rekenkamer meer dan de helft van de EU-uitgaven niet ordentelijk waren verantwoord.

Nu is het volgens De Jager iets beter, maar nog altijd niet naar zijn zin. Uiteindelijk moet het Europees Parlement goedkeuring geven aan de Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de begroting. De EU-landen geven het parlement een advies.