BRUSSEL - Bedrijven, wetenschappers en individuele burgers moeten veel makkelijker toegang krijgen tot Europese potjes voor innovatie. In de EU-lidstaten moet één loket komen waar zij terecht kunnen voor zowel EU-fondsen als nationale subsidies.

PvdA-Europarlementariër Judith Merkies heeft dat donderdag gezegd. Merkies heeft het voortouw bij de behandeling van voorstellen van de Europese Commissie over innovatie in het Europees Parlement.

Innovatie is volgens de Europese Commissie van groot belang om de economie in Europa de komende jaren aan te zwengelen. Maar volgens Merkies zijn de commissieplannen om onderzoek en creativiteit te stimuleren te weinig concreet.

Zij wil dat iedereen die goede ideeën heeft zonder veel rompslomp terecht kan bij de tientallen miljarden euro's die in de EU voor innovatie beschikbaar zijn. Nu moeten 'innovators' nog alles zelf uitzoeken.

Energie

Innovatie zorgt er niet alleen voor dat de economie beter gaat draaien en dat er meer banen komen, maar kan ook hulp bieden bij het oplossen van actuele maatschappelijke problemen, aldus Merkies. Ze denkt daarbij vooral aan de vergrijzing en het duurzaam gebruik van hulpbronnen en grondstoffen, zoals energie en water.

Merkies verwacht een meerderheid in het Europarlement achter haar ideeën te krijgen. Her parlement stemt waarschijnlijk in mei over haar voorstel.