DEN HAAG - In 2010 zijn 9.620 faillissementen uitgesproken van bedrijven en natuurlijke personen. Dat is 9 procent minder dan in 2009.

Het aantal bedrijfsfaillissementen kwam het afgelopen jaar uit op 6300. Dat is weliswaar 10 procent minder dan in 2009, maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag nog altijd een van de hoogste aantallen bedrijfsfaillissementen ooit in een jaar.

In de bouw en de horeca nam het aantal bedrijven dat over de kop ging verder toe, met respectievelijk 20 en 7 procent. In alle andere sectoren daalde het aantal bedrijven dat de deuren noodgedwongen moest sluiten.

Ondanks een sterke daling, was de zakelijke dienstverlening nog altijd de bedrijfstak met de meeste faillissementen.

faillissementen 460

Adviesbureaus

Zo'n 1500 bedrijven hielden ermee op, volgens het CBS veel rechtskundige, dienstverlenende en economische adviesbureaus, uitzendbureaus, architectenbureaus en technisch adviesbureaus.

''Ook in de handel en reparatie was sprake van een hoog aantal faillissementen, vooral in de groot- en detailhandel in kleding en schoenen en in meubels en woninginrichting.''

In de bouw waren het vooral bedrijven in de utiliteitsbouw, zoals kantoren en scholen, die bankroet gingen. In de horeca waren het vooral restaurants en cafés die op de fles gingen.

Financiële dienstverlening

Binnen de financiële dienstverlening was de afname van het aantal faillissementen het afgelopen jaar het grootst, gevolgd door de zakelijke dienstverlening en de handel en reparatie van consumentenartikelen.

Het aantal natuurlijke personen, particulieren en vennoten, dat niet meer aan de betalingsverplichtingen kon voldoen, daalde het afgelopen jaar met 7 procent tot 2300. ''Verder werden in 2010 duizend eenmanszaken, waarvan ongeveer de helft zzp'ers, failliet verklaard'', aldus het CBS. Dat is 6 procent minder dan een jaar eerder.