AMSTERDAM - Qredits ondertekent deze week overeenkomsten met het Europese Investeringsfonds (EIF) voor meer microkredieten in Nederland. Hierdoor kunnen meer kleine ondernemers en zelfstandigen de komende jaren worden gefinancierd.

De eerste overeenkomst betreft een garantiefaciliteit als onderdeel van de nieuwe Europese Progress microfinancieringsfaciliteit. Hiermee geeft het EIF een garantie af voor een deel van de leningenportefeuille van Qredits.

Qredits ontvangt als eerste organisatie in Europa een garantie uit dit fonds, dat eind 2010 door de Europese Commissie is gelanceerd. Daarnaast verstrekt het EIF aan Qredits nieuw investeringskapitaal.

Versterking mkb

Deze overeenkomsten zijn belangrijk voor Qredits. "Met deze regelingen kan Qredits meer leningen aan (startende) ondernemingen in Nederland verstrekken en dragen we bij aan de versterking van het mkb in Nederland," aldus algemeen directeur Elwin Groenevelt

"Daarnaast zal hiermee de continuïteit van de werkzaamheden van Qredits worden versterkt zodat microkrediet in Nederland ook voor de toekomst beschikbaar blijft. Qredits is blij met het vertrouwen dat het EIF en de Europese Commissie uitspreken voor de aanpak van microfinanciering in Nederland." 

Qredits

Qredits is de enige landelijke microkredietverstrekker in Nederland. Het bedrijf verstrekt zakelijke kredieten tot 35.000 euro aan startende en bestaande ondernemers met een goed ondernemingsplan die bij reguliere banken niet terecht kunnen.

Aanvullend wordt er een ondernemerscoach aan de ondernemer gekoppeld om de slagingskans te vergroten. Qredits is begin 2009 tot stand gekomen met steun van drie banken (ING Bank, Rabobank en ABN Amro Bank), het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Momenteel zijn bij Qredits 30 medewerkers in dienst, verdeeld over 9 locaties in Nederland. Sinds de start van Qredits zijn ruim 1.250 leningen verstrekt met een totaal bedrag van ruim 22 miljoen euro. Slechts 2 procent van de klanten kan de lening niet terugbetalen.

De doelstelling van Qredits is om vanaf 2011 zonder aanvullende subsidie van de overheid te werken. De verwachting is dat Qredits in 2011 1.250 nieuwe kredieten zal verstrekken.