DEN HAAG - Het verminderde toezicht op bedrijven, de zogenoemde inspectievakantie, wordt eind dit jaar ingevoerd. Dat betekent dat bedrijven met goed gedrag voortaan maximaal twee inspectiebezoeken per jaar krijgen, veel minder dan nu gemiddeld het geval is.

Dat blijkt uit een brief die minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin zet hij uiteen hoe hij de administratieve lasten en de zogenoemde regeldruk voor ondernemers wil tegenaan. Dit is onderdeel van zijn beleid voor het bedrijfsleven, dat hij vrijdag presenteerde.

Bedrijven die consequent hebben aangetoond regels goed na te leven, kunnen minder bezoeken van inspectiediensten tegemoetzien. Sommige bedrijven, bijvoorbeeld die met een verhoogd risico, kunnen worden uitgezonderd van de versoepeling.

Calamiteiten

Dat geldt ook voor bedrijven die intensiever moeten worden geïnspecteerd wegens calamiteiten en voor ondernemingen waarbij meer inspecties verplicht zijn wegens nationale of Europese regelgeving.

Het kabinet maakte eerder al bekend de administratieve lasten voor ondernemers in 2012 met 10 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 2010. Volgens Verhagen staat de reductie gelijk aan 742 miljoen euro, zo schrijft hij de Tweede Kamer. Na 2012 moeten de lasten jaarlijks met 5 procent dalen.

Verhagen heeft een reeks maatregelen in gedachten die de lasten omlaag kunnen brengen. Zo kunnen de aangiften voor sommige belastingen korter of eenvoudiger, hoeven ondernemers minder vergunningen aan te vragen en profiteren ze van de vereenvoudigingen van de opbouw van het loonstrookje.