DEN HAAG - Het kabinet investeert de komende jaren honderden miljoenen euro's in negen door het kabinet aangewezen 'topsectoren'.

Vanaf 2015 zal er sprake zijn van een structurele jaarlijkse investering van 1,5 miljard euro. Daarnaast verlaagt de regering de belasting voor alle bedrijven in Nederland met 500 miljoen euro per jaar.

Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt. Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) heeft hiermee een nadere uitwerking gegeven aan plannen voor het bedrijfsleven die het kabinet vorig jaar oktober presenteerde in het regeerakkoord. Een brief met de details heeft hij naar de Tweede Kamer gestuurd.

Water

De 'topsectoren' waren eerder al bepaald. Het gaat om water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie.

Hoeveel geld ze uit de beschikbare pot krijgen toegewezen, is nog niet bekend. Verhagen gaat in elke sector een team formeren met daarin zwaargewichten uit het bedrijfsleven, een toponderzoeker en een topambtenaar. Elk team rapporteert voor de zomer de wensen aan de minister, die vervolgens het geld verdeelt.

Regie

Het kabinet kiest hiermee voor een ''integraal'' beleid. Dat wil zeggen dat de regie van de investeringen, in bijvoorbeeld onderzoeksinstituten of een verbetering van het vakonderwijs, bij het ministerie van Economische Zaken ligt. Voorheen hadden ministeries van bijvoorbeeld Onderwijs, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking eigen budgetten en maakten ze zelf keuzes.

Naast de pot die oploopt naar 1,5 miljard euro komt er een 'innovatiefonds' waarin het kabinet ''enkele honderden miljoenen euro's'' stopt. De overheid wordt een soort durfkapitalist.

Succes

Bedrijven kunnen geld lenen, maar betalen de som weer terug als die investering leidt tot financiële successen. Het terugbetaalde geld blijft in de pot voor toekomstige investeringen. Het fonds draagt ook de consequenties van minder succesvolle investeringen. Ook bedrijven buiten de topsectoren komen voor het fonds in aanmerking.

De organisaties van de werkgevers laten in een reactie weten dat ze de visie van het kabinet ondersteunen en dat ondernemend Nederland de uitgezette koers samen met het kabinet en kennisinstellingen wil uitwerken.

De extra nadruk op negen topsectoren zorgt er volgens de werkgevers voor dat innovatieve bedrijven op de wereldmarkt kunnen uitblinken.