DEN HAAG - De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) moet mogelijk op zoek naar 1 miljard euro om het eigen vermogen te versterken. Van het Bazels Comité voor Bankentoezicht moeten banken een grotere vermogensbuffer aanhouden.

In een interview met het blad Binnenlands Bestuur dat vrijdag verschijnt, pleit bestuursvoorzitter Carel van Eykelenburg van NBG voor een uitzonderingspositie voor publieke banken als BNG en de Waterschapsbank.

Alle banken worden over één kam geschoren, maar BNG leent geld aan de publieke sector en loopt op 90 procent van de leningen geen risico, voert hij aan. ''Andere banken lopen veel meer risico.''

De voorstellen van het Bazels Comité moeten nog worden goedgekeurd door de lidstaten van de Europese Unie. Die hebben volgens Eykelenburg de mogelijkheid bepaalde banken een uitzonderingspositie te geven.

Dividend

Krijgt BNG die niet, dan is de meest voor de hand liggende manier volgens hem de uitkering van dividend de komende jaren te bevriezen. De aandeelhouders van de bank (staat, gemeenten, provincies en een waterschap) lopen dan de komende jaren winstuitkering mis.

In 2006 en 2007 keerde BNG nog een superdividend van 1 miljard euro uit. ''Nogal wrang'', noemt Eykelenberg dat. ''Dat superdividend hadden we nu goed kunnen gebruiken.''