AMSTERDAM - Als het aan de banken ligt, moet een woningkoper in de toekomst minstens de helft van het aankoopbedrag gaan aflossen op zijn hypotheek. Dit is de kern van een voorstel voor aanscherping van de regels voor hypotheekverstrekking.

Naast de aflosverplichting moet ook de verstrekking van een tophypotheek aan banden worden gelegd. Dit is een hypotheek die hoger is dan de aankoopwaarde van de woning. Het maximale leenbedrag zou moeten worden beperkt tot 112 procent van de woningwaarde.

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zei donderdag dat het voorstel is afgerond en naar het ministerie van Financiën wordt gestuurd. Het plan is een alternatief voor een voorstel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Tophypotheek

Het plan van van de toezichthouder is ingrijpender, maar richt zich vooral op de tophypotheek. Naast de aanscherping van het maximale leenbedrag tot 112 procent wil de AFM dat het deel boven de aankoopprijs in zeven jaar wordt afgelost. In het plan van de banken is de aflossing de eerste jaren lager.

De afbetaling moet over een periode van dertig jaar plaatshebben. Het is overigens niet noodzakelijk om het hypotheekbedrag echt maandelijks te verlagen. Een leningnemer mag het af te lossen bedrag ook sparen en na dertig jaar in één keer de aflossing doen.

Deze vermogensopbouw kan bijvoorbeeld door middel van een bankspaarconstructie. Hiermee behoudt de leningnemer hypotheekrenteaftrek over het volledige hypotheekbedrag.