AMSTERDAM - De onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren zijn woensdag vastgelopen. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) houdt vast aan de nullijn. De vakbonden blijven echter bij hun looneis van twee procent, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het ministerie wijst erop dat het salaris van rijksambtenaren de afgelopen jaren veel meer is gestegen dan gemiddeld. De dienstverlening zou alleen op peil kunnen blijven als rijksambtenaren een pas op de plaats maken.

De bonden eisen een garantie dat geen gedwongen ontslagen vallen. Die garantie kan en wil Donner volgens het ministerie niet geven. Als hij dat nu zou doen, heeft hij naar eigen zeggen in de toekomst geen ruimte meer om jongeren aan te nemen.

Het ministerie stelt dat de bonden weinig begrip tonen voor de maatregelen die de overheid moet nemen om de economische crisis te bestrijden. De partijen praten in maart verder over hoe de bezuinigingen voor het personeel op te vangen.