AMSTERDAM – Het aantal fusies en overnames is in 2010 licht gestegen ten opzichte van 2009, toen het aantal op het laagste niveau sinds in ieder geval 1970 uitkwam. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad (SER).

In 2010 werden er bij de SER 348 fusies en overnames aangemeld. In 2009 waren dat er nog 335. De stijging houdt volgens de SER mogelijk verband met economisch herstel. Net als in 2009 vonden in het vierde kwartaal de meeste meldingen plaats.

Het is de eerste stijging sinds 2007. Uit de gegevens van de SER, die het aantal fusiemeldingen heeft afgezet tegen de ontwikkeling van het bruto binnenlands product, blijkt dat er sprake is van een licht na-ijleffect. Het aantal fusiemeldingen volgt met enige vertraging op de economische ontwikkeling.

Sectoren

De sectoren diensten en industrie zijn beide goed voor 35 procent van de fusiemeldingen.Vooral het aantal meldingen uit de sector diensten is fors gestegen, met tien procent.  In de industrie ging het aantal juist met vier procent omlaag.

De non-profitsector leverde tien procent van de meldingen op. Dit was een jaar eerder nog 15 procent.

Vakorganisaties

Volgens de fusiegedragsregels moeten bedrijven en organisaties die willen fuseren of een overname willen doen dit melden aan de vakorganisaties in de sector en aan de SER.

Het merendeel (94 procent) deed dat vorig jaar keurig. De overige meldingen vonden plaats na een uitdrukkelijk verzoek om informatie van de SER naar aanleiding van bijvoorbeeld berichten in de media.