De term bijtelling komt de laatste jaren steeds vaker voorbij en is voor veel werknemers een hot item. Maar wat betekent het nu eigenlijk concreet en hoe reken je uit wat het je precies gaat kosten? Een gids voor beginners.

Een auto van de zaak is natuurlijk hartstikke fijn, maar voor niets gaat de zon op. Wil je die auto onbeperkt voor eigen doeleinden kunnen inzetten, dan zul je er wel voor moeten betalen. Leaserijders die de auto alleen voor woon-werk verkeer gebruiken en op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijden hoeven in principe niets te betalen.

Uiteraard moet je dat wel kunnen aantonen en middels verkeerscamera’s (bijvoorbeeld bij de grensovergang) wordt daarop ook gecontroleerd.

Loon

Kies je ervoor om de auto van de zaak ook te gaan gebruiken als privévervoer, dan ziet de belastingdienst in Nederland dat als loon in natura. Je krijgt dus geen geld voor je werkzaamheden, maar wordt middels een auto beloond en ook dat zijn inkomsten.

Gelukkig wordt niet de gehele waarde gebruikt, maar slechts een percentage en dat heet bijtelling. In Nederland zijn er voor nieuwe auto’s drie bijtellingtarieven.

Afhankelijk van de CO2-uitstoot van een auto is de bijtelling 14, 20 of 25 procent van de waarde van het voertuig. Bij dieselauto’s geldt 14 procent bijtelling als de auto 95 gram of minder CO2 per kilometer uitstoot, voor benzineauto’s ligt de grens op 110 gram.

bijtelling 2

20 procent

Het 20 procent-tarief geldt voor dieselauto’s met een uitstoot tussen 96 en 116 gram en benzineauto’s die tussen de 110 en 140 gram CO2 per kilometer uitstoten. Daarboven is het bijtellingtarief altijd 25 procent.

Uitzonderingsgevallen zijn elektrische auto’s en oude auto’s. Vanaf 2010 betaal je voor een elektrische auto 0 procent bijtelling, ongeacht het aantal kilometer dat je ermee rijdt. In principe is het ook mogelijk om een oudere auto te rijden via de bijtellingregeling.

Bij auto’s ouder dan 15 jaar is het bijtellingpercentage 35 procent over de dagwaarde van de auto, in plaats van de cataloguswaarde.

Voorbeeld

Om een en ander duidelijk te maken hierbij een tweetal voorbeelden. Voor het gemak gaan we er bij het eerste voorbeeld even van uit dat het belastingtarief altijd 25% is, ongeacht het inkomen. Lisette heeft een bruto jaarinkomen van 20.000 euro. Dan zou Lisette dus per jaar 5.000 euro belasting betalen.

Nu mag ze een leaseauto uitzoeken en Lisette gaat voor een Toyota Aygo die met wat opties 14.285 euro kost. Omdat het een benzineauto met 107 gram CO2-uitstoot per kilometer betreft is de bijtelling 14 procent.

14 procent van 14.285 is 2.000, dus het jaarinkomen van Lisette stijgt naar 22.000. Dan betaalt ze per jaar 5.500 euro aan belastingen, waarmee de Aygo haar slechts 500 euro per jaar zou kosten.

Mazda

Een realistisch voorbeeld voor de Nederlandse situatie met vier belastingschijven dan. Mark heeft een bruto inkomen van 35.000 euro per jaar en mag van z’n baas een auto uitzoeken. De keuze valt uiteindelijk op een Mazda 6 SportBreak 2.2 CiTD 180 pk GT-M die voor 40.290 in de prijslijst staat.

Aangezien het een dieselauto betreft en de uitstoot 143 gram per kilometer bedraagt heeft Mark te maken met 25 procent bijtelling. Dat betekent dat er 10.072 euro bij z’n inkomen opgeteld moet worden en hij in totaal 45.072 euro per jaar verdient.

In het Nederlandse belastingsysteem betaalt Mark dan 17.245 euro aan belastingen. Zonder leaseauto zou Mark 13.014 euro aan belastingen betalen, per saldo kost de leaseauto hem 4.231 euro per jaar.

Terug naar de special