LONDEN/SUEZ - De scheepvaart door het Suezkanaal ondervindt geen ernstige hinder van de crisis in Egypte. Dit hebben maandag de exploitatiemaatschappij in Egypte en verzekeraars in Engeland beklemtoond.

''We hebben niets bemerkt dat ons zorgen zou kunnen baren'', aldus Neil Roberts van de Lloyd's Market Association. Schepen varen gewoon door het kanaal.

Wel zijn er problemen in de haven Suez. Beveiligers die mee moeten met schepen die naar het zuiden, naar de Golf van Aden, varen, kunnen niet aan boord omdat er geen douanebeambten zijn om hun uitreis te regelen. Daarnaast is het momenteel in Suez niet mogelijk voor bevoorrading te zorgen of de bemanning te wisselen, volgens een coördinator van een scheepvaartmaatschappij.

Schepen die door de Golf van Aden gaan, nemen beveiligers aan boord als gevolg van de piraterij in de wateren tussen Arabië en Afrika.