DUBLIN - De Ierse economie zal dit jaar ondanks alle financiële problemen waarschijnlijk voor het eerst sinds 2007 weer groeien. Het herstel is echter minder sterk dan eerder werd aangenomen. Dat bleek maandag uit nieuwe prognoses van de Ierse centrale bank.

De bank voorziet voor 2011 een economische groei van 1 procent. Bij de vorige prognose werd nog uitgegaan van een vooruitgang met 2,4 procent. Die schatting werd echter gemaakt voordat het land eind vorig jaar werd gedwongen om noodkredieten aan te vragen bij de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds om de financiële problemen te bestrijden.

De Ierse regering zal dit jaar aanzienlijk meer moeten bezuinigen dan eerder was aangenomen. Daardoor vallen de bestedingen van consumenten en de overheid lager uit en nemen de investeringen in het bedrijfsleven sterker af.

Export

De verwachte economische groei dankt Ierland aan de export. Hoewel de wereldhandel dit jaar minder sterk groeit dan in 2010, neemt de Ierse export waarschijnlijk met ruim 6 procent toe. Omdat de import veel minder sterk stijgt, levert de internationale handel dit jaar een flinke positieve bijdrage aan de economie.

Na jaren van sterke groei ging de Ierse economie de afgelopen drie jaar hard achteruit. In 2008 kromp de economie met 3,5 procent en een jaar later nog eens met 7,6 procent. Cijfers over 2010 zijn nog niet bekend, maar uitgegaan wordt van een lichte krimp.

Werkloosheid

De centrale bank denkt dat de economische groei in de loop van het jaar aansterkt en voorspelt een toename tot ruim 2 procent in 2012. Dat is echter onvoldoende om de hoge werkloosheid te bestrijden. Die blijft tot en met volgend jaar naar verwachting hoger dan 13 procent.