DEN HAAG - Net als de leden van CNV- en FNV-bonden, heeft de achterban van vakbond BVPP ingestemd met het principeakkoord dat de vakbonden met TNT bereikten over beperking van het aantal gedwongen ontslagen.

Bijna 60 procent van de leden stemde ''met pijn in het posthart'' voor, zo meldde BVPP maandag.

Van de leden van CNV Publieke Zaak stemde 70 procent in met het akkoord, zo bleek maandag. Vorige week stemden de leden van FNV-bond Abvakabo al voor, zij het met een kleine meerderheid van 57 procent van de stemmen.

Bij TNT verdwijnen door een reorganisatie onder postbodes en sorteerders elfduizend banen. In het akkoord dat op 16 december werd bereikt na diverse stakingen, is afgesproken dat daarbij hoogstens 2800 gedwongen ontslagen vallen. Aanvankelijk was sprake van 4500 gedwongen ontslagen.