AMSTERDAM – Veel mensen zijn bereid om concessies te doen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Zo neemt ruim 60 procent ook vacatures met een lager functieniveau in overweging, zo blijkt uit onderzoek van UWV.

Ongeveer een derde is bereid een lager salaris te accepteren, terwijl 44 procent minder gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden op de koop toeneemt.

Ook wat betreft het aantal uren stellen werkzoekenden zich flexibel op. Voor bijna 40 procent geldt dat zij bereid zijn langer te werken en de helft wil eventueel juist minder uren werken.

Ruim vier op de tien Nederlanders zou een baan verder van huis accepteren, als dat nodig is. Meer dan driekwart is bereid in een andere sector aan de slag te gaan dan voorheen het geval was. Ook tijdelijk werk vormt voor een meerderheid een optie om de kans op werk te vergroten.

Sociale media

Mannen blijken meer genegen te zijn concessies te doen dan vrouwen bij de zoektocht naar werk.

Sociale media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn, worden steeds vaker ingezet bij het zoeken naar werk. Vooral jongeren en dertigers gebruiken sociale netwerken.

Familie

Daarnaast schakelen mensen familie, vrienden en bekenden in om aan werk te komen en zet 58 procent zijn zakelijke netwerk in.

Tweederde gebruikt traditionele media zoals kranten om geschikte vacatures te vinden, terwijl ruim 80 procent online vacaturebanken bezoekt. Daarnaast worden vacatures bekeken op websites van bedrijven.