RIJSWIJK - Vakbond FNV Zelfstandigen Bouw vindt dat de vakcentrales en de werkgeversorganisaties de kleine zelfstandigen (zzp'ers) buitenspel zetten.

In een nieuw werkgelegenheidsplan van de sociale partners wordt veel geld uitgetrokken voor de werknemers, maar niets voor de zelfstandigen. Voorzitter Charles Verhoef van de FNV-bond is woedend over het conceptplan dat in handen is van het ANP.

Werkgevers- en werknemersorganisaties smeden in de marge van het pensioenakkoord plannen over werkgelegenheid. Met het oog op het verhogen van de pensioenleeftijd onderzoeken zij hoe mensen op een gezonde, plezierige en productieve manier langer kunnen doorwerken.

Persoonlijk budget

De sociale partners willen onder meer een persoonlijk budget in het leven roepen waarvan mensen een opleiding kunnen betalen. Hiermee is 1,5 miljard euro overheidsgeld gemoeid, dat geld is uitdrukkelijk bestemd voor werknemers.

De zzp'er, die geen werknemer is maar volgens Verhoef net zo goed behoefte heeft aan bijscholing, komt er volgens de FNV-vakbond bekaaid vanaf.

''Vakcentrale FNV heeft de mond vol van goede behandeling van zelfstandige ondernemers zonder personeel, maar als puntje bij paaltje komt, zet zij deze groep buitenspel.''

Gepleit

Verhoef herinnert de sociale partners eraan dat zij de afgelopen tijd herhaaldelijk hebben gepleit voor een voor een betere positie van de zzp'er. ''Maar geld steken in deze groep is blijkbaar niet aan de orde. Uiteindelijk wordt in dit op zich goede plan toch gekozen voor het belang van de traditionele achterban, namelijk de werknemers met een vast arbeidscontract.''

Een woordvoerster van vakcentrale FNV zei dat zzp'ers wel degelijk een rol spelen in de nieuwe plannen. Inhoudelijk wilde zij echter niets kwijt over de plannen, omdat de gesprekken nog gaande zijn.