DEN HAAG - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december bijna 11 procent hoger dan in dezelfde maand in 2009.

Op de exportmarkt lagen de prijzen in december 12 procent hoger dan een jaar eerder en op de binnenlandse markt 9 procent.

De prijsstijging hangt onder meer samen met de stijging van de olieprijzen. Een vat North Sea Brent aardolie kostte in december gemiddeld 70 euro, 35 procent meer dan in december 2009. In november was aardolie nog 22 procent duurder dan een jaar eerder.

Voedingsmiddelen

In vrijwel alle branches rekenden de fabrikanten meer voor hun producten dan een jaar eerder. Bij de aardolieverwerkende industrie en de chemische industrie was de toename van de prijzen het grootst met respectievelijk 30 en 22 procent.

Ook producten van de basismetaalindustrie (plus 15 procent) en voedingsmiddelenindustrie (plus 10 procent) waren veel duurder.

Ten opzichte van november stegen de afzetprijzen van de industrie met 1,5 procent. De prijsstijging op de binnenlandse markt was vrijwel even groot als die op de buitenlandse. Bij de aardolieverwerkende industrie was de toename van de prijzen met 6 procent het grootst.