DEN HAAG - Pensioenfonds ABP voldoet weer aan de wettelijke minimumeisen van De Nederlandsche Bank. De dekkingsgraad is eind vorig jaar uitgekomen op 105 procent. Dat heeft het ABP donderdag bekendgemaakt.

De dekkingsgraad, die aangeeft in welke mate een fonds kan voldoen aan de toekomstige verplichtingen, is met 11 procentpunt gestegen ten opzichte van het derde kwartaal.

ABP liet verder weten dat er dus niet wordt gekort op de pensioenen. Maar ondanks de hogere dekkingsgraad blijft het fonds bij het eerdere besluit om de pensioenen niet mee te laten groeien met de lonen bij overheid en onderwijs.

De gestegen levensverwachting heeft ook gevolgen voor de premie. Die stijgt per 1 april, maar met hoeveel is nog niet bekend. Het ABP-bestuur neemt daar volgende maand een besluit over.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad kwam uit op 105 procent, nadat ABP de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de hogere levensverwachting had verwerkt. Dat is vooral te danken aan de stijging van de rente. Als de rente met 1 procent stijgt, neemt de dekkingsgraad met 12 procentpunt toe.

Het vermogen van ABP is vorig jaar toegenomen tot 237 miljard euro, tegen 208 miljard euro in 2009. Beleggingen in aandelen, bedrijfsobligaties, private equity en vastgoed leverden de grootste bijdrage: 21 miljard euro.

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. Het fonds heeft 2,8 miljoen deelnemers.