KOPENHAGEN - De Deense regering wil op termijn naar een pensioenleeftijd van 71 jaar. Het vroegpensioen zal daarbij komen te vervallen.

De rechts-liberale minister-president Lars Lokke Rasmussen wil met dergelijke radicale maatregelen de komende decennia een dreigend tekort aan arbeidskrachten bestrijden. Dinsdag presenteerde hij zijn hervormingsplannen voor een nieuw pensioenstelsel.

Rasmussen zei dat de ''levensvatbaarheid van de Deense economie'' in het geding is. Het in de jaren '90 ingevoerde recht op vervroegde uittreding op 60-jarige leeftijd zal voor werknemers onder de 45 jaar worden afgeschaft.

Voor oudere werknemers zal dit gefaseerd gebeuren. Het huidige pensioenstelsel geldt als te duur voor de staatskas. Denemarken kampt sinds de economische crisis met toenemende tekorten op de begroting.

Levensverwachting

De huidige pensioenleeftijd van 65 jaar wil Rasmussen vanaf 2014 verhogen naar 67 jaar. Daarna zal de pensioenleeftijd verder stijgen met de toenemende levensverwachting. Werknemers van 30 jaar zullen er rekening mee moeten houden dat ze tot hun 71e moeten werken.

Het is nog maar de vraag of de plannen door het parlement komen. De sociaal-democratische oppositie noemde de hervormingsplannen barbaars en niet acceptabel.

Geen meerderheid

Rasmussen heeft met zijn coalitiepartner geen meerderheid in het parlement. Ook van de rechts-populistische DVP kan hij geen steun verwachten.

Ook in andere Europese landen, waaronder Nederland, speelt de discussie over een verhoging van de pensioenleeftijd.