AMSTERDAM – De Rotterdamse haven heeft zich boven verwachting goed hersteld van de economische crisis en stevent dit jaar af op een recordoverslag. In 2010 is de overslag van goederen volgens voorlopige cijfers gestegen tot 430 miljoen ton.

Dat is 11,1 procent meer dan in het crisisjaar 2009 en zelfs 2,1 procent meer dan in het vorige recordjaar 2008. Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam donderdag bekendgemaakt.

De aanvoer nam met 12 procent toe, de afvoer met 9 procent. De toename is volgens president-directeur Hans Smits te danken aan de groei van de wereldhandel en ''de bloeiende Duitse economie''.

Hij sprak van een robuust herstel in alle vier de kwartalen. Optimisme was er bij Smits ook over het grotere marktaandeel van de Rotterdamse haven in Noordwest-Europa. Dat steeg van 36,8 procent in 2009 naar 37,9 procent dit jaar.

Containers

Van vrijwel alle goederensoorten werd meer afgehandeld in de Rotterdamse haven, alleen de overslag van kolen liep terug, die van agribulk bleef gelijk. De overslag van containers groeide dusdanig dat dit met 112 miljoen ton weer tot de belangrijkste goederenstroom van de haven gerekend mag worden.

Dit jaar werden 14 procent meer containers overgeslagen van schip op wal of andersom tot 11,1 miljoen teu.

Winsten

De vraag is of de toegenomen overslag ook leidt tot winsten als voor de crisis. Smit zei dat hij daar geen antwoord op kon geven. ''Dat verschilt per bedrijf en en ik heb daar geen zicht op'', zei hij. ''Maar ik heb al eens eerder gezegd; als de volumes omlaag gaan, gaan ook de prijzen omlaag.''

In 2009 had Rotterdam te kampen met een van de grootste dalingen in de overslag ooit. De aan- en afvoer van goederen via de Rotterdamse haven liep toen met 8,5 procent terug tot 385 miljoen ton. Smits zei dat ook hij zich heeft verbaasd over het tempo waarmee de haven zich na de crisis heeft hersteld.

Toekomst

Ook voor komend jaar is het havenbedrijf optimistisch. Smits verwacht dat de overslag in 2011 met 2 tot 3 procent verder groeit tot ongeveer 440 miljoen ton. In 2015 moet de grens van 500 miljoen ton worden bereikt. '

'Vooral containers, staal en droog massagoed zullen volgend jaar een groei te zien geven'', aldus Smits. Hij vindt dat Rotterdamse haven zich in de toekomst meer moet gaan richten op bioraffinage en de doorvoer (hubfunctie) van gas, containers, ruwe olie en minerale olies.