TALLINN - Estland treedt per 1 januari 2011 toe tot de eurozone en wordt daarmee het zeventiende land dat de gezamenlijke Europese munt gaat gebruiken.

Ondanks een moeilijk jaar voor de euro is het animo in de Baltische republiek om een verdere stap richting integratie in Europa te zetten nog relatief groot.

De Estse premier Andrus Ansip betitelde de toetreding tot de eurozone onlangs nog ''als de meest belangrijke prestatie van deze regering''. Van de Estse bevolking lijkt een meerderheid het met hem eens te zijn.

Toetreding

Uit een peiling blijkt ruim 50 procent van de Esten de toetreding te steunen. Voor veel mensen is het de sluitpost van twintig jaar integratie in Europa, na de onafhankelijkheid in 1991 na een halve eeuw overheersing door de Sovjetmacht.

De stemming is wel iets minder pro-euro dan een jaar geleden, voordat de schuldenproblematiek rond de munt de kop op stak. Toen stond bijna 60 procent van de bevolking achter het invoeren van de euro.

Estland

Estland, met circa 1,3 miljoen inwoners, is naar Europese maatstaven een arm land. Het gemiddelde maandsalaris lag dit jaar op circa 760 euro. De werkloosheid is er 15,5 procent, terwijl dat in de eurozone gemiddeld 10,1 procent is.

Maar het land kan op economisch gebied ook als voorbeeld dienen voor velen. Estland kent al jaren geen begrotingstekort en heeft de laagste staatsschuld per bruto binnenlands product van alle landen van de eurozone.

Letland

Na Estland staan ook de twee andere Baltische staten, Letland en Litouwen, in de rij om de eurozone binnen te treden. Maar wanneer de economische situatie in deze landen daarvoor geschikt is, is nog onduidelijk. Letland moest dit jaar nog van een bankroet worden gered met een lening van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Ook de toetreding tot de euro van andere 'nieuwe' EU-lidstaten, zoals Polen, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië, is nog onzeker. Deze landen zijn, op grond van het lidmaatschap van de EU, verplicht om ook de euro in te voeren.

Door de financiële crisis is echter nog onduidelijk wanneer zij aan alle criteria zullen voldoen. In enkele landen zoals Polen en Tsjechië heerst bovendien twijfel over het nut van toetreding.