AMSTERDAM - Kleine werkgevers (tot 25 werkgevers) hoeven vanaf 1 januari minder vaak een arbodienst om hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te laten controleren. Op jaarbasis bespaart deze lastenverlichting ondernemers volgens staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken 80 miljoen euro.

De Krom laat de Arbeidsomstandighedenwet aanpassen, een maatregel die donderdag door de Eerste Kamer werd goedgekeurd. Volgens De Krom wordt de naleving van de wet door de versoepeling van de regels eenvoudiger.

De RI&E is een voor alle bedrijven verplicht rapport over de veiligheids- en gezondheidsrisico's die werknemers lopen en welke maatregelen worden genomen om die risico's te beperken. Maar 30 procent van de bedrijven tot 25 werknemers heeft een gecontroleerde RI&E, bleek eerder uit gegevens over vorig jaar.

Oprikken

De nieuwe regels, waarbij deskundige bijstand niet langer verplicht is, maar een goedgekeurd formulier volstaat, moeten dit percentage opkrikken. Het ministerie van Sociale Zaken mikt op 60 procent in 2015, wat ook bereikt moet worden doordat de Arbeidsinspectie vanaf 1 januari bij inspecties in alle bedrijven tot 25 werknemers naar de RI&E zal vragen.

In de nieuwe wet is ook geregeld dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden dat zij de RI&E van hun bedrijf kunnen inzien. Dit vergroot volgens het ministerie van Sociale Zaken de betrokkenheid van werknemers bij het beleid van het bedrijf.