Aan de hand van het thema dit jaar 'Mind the gap' is een aantal criteria opgesteld waar de kandidaten van Young Professional of the Year 2011 aan moeten voldoen.

Naar aanleiding van verschillende gaps (denk aan jong vs oud, man vs vrouw, oud werken vs nieuw werken) zijn er een aantal competenties/criteria opgesteld waarvan gesteld kan worden dat zij belangrijk zijn om de gap te overbruggen.

Lef
Niet bang zijn om onbekende paden te betreden en dit dus ook doen.
Reflectie
Weet wat je doet, waarom je dat doet en hoe je dat doet en pas je handelen in de toekomst aan.
Groepsdynamica
Besef dat je deel bent van een groter geheel en nooit in isolatie resultaten bereikt. Weet wat jou rol is en begrijp de context en handel hier naar.
Verantwoordelijkheid
Maak keuzes, bepaal richting.
Succes = strategie + uitvoering
Visie hebben, dit over kunnen brengen en hier operationeel op sturen.

Bovenstaande criteria zijn een selectie van belangrijkste criteria die voor de toekomstige leiders van invloed zijn. Deze criteria zijn bedoelt om aan te zetten tot actie.

Lef tonen betekent niet alleen dat je niet bang bent om onbekende paden te betreden, het betekent ook dat je dit daadwerkelijk doet en achter je keuze staat. Alleen reflecteren op je handelen maakt niet dat je Anders gaat handelen. Juist dit proactief handelen is voor de Young Professional of the Year wel een wezenlijk onderdeel van reflectie.Het besef dat je onderdeel bent van een groep en weten welke rol jij daarin hebt staat niet op zich. Het gaat erom dat je door je reflectief vermogen en je inzicht in groepsdynamiek flexibel kan zijn in je handelen en hier je voordeel mee behaalt, oftewel dat je hiermee een eventueel gap kan overbruggen. Het besef dat je verantwoordelijk bent of dat je veel verantwoordelijkheid hebt is niet voldoende. Je moet hier in kunnen schakelen, los kunnen laten, delegeren en staan voor je keuzes. En als laatste, het hebben van en het staan voor een strategie betekent niet dat er ook iets wezenlijk anders gebeurt. De kracht zit erin dat er ook zaken tot uitvoer worden gebracht, “Execution” is het sleutelwoord hierbij.


Voorwaarden aan kandidaat en organisatie
Maximaal 35 jaar
HBO/WO opgeleid
Maximaal 6 jaar werkervaring
Minimaal 1 jaar in dienst bij organisatie op moment van inschrijven (13 december 2010)