DEN HAAG - De provincies verwachten volgend jaar 1,441 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is 1,9 procent meer dan in 2010 en daarmee de kleinste stijging sinds de eeuwwisseling.

De meeste provincies verhogen de tarieven volgend jaar niet, bleek uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendmaakte.

Tot en met 2009 nam de opbrengst uit opcenten gemiddeld met 8,6 procent per jaar toe. In 2010 bedroeg de stijging 2,8 procent.

Maximumtarief

De provincies mogen zelf, tot een bepaald maximum, het tarief voor de opcenten bepalen. Het maximumtarief voor komend jaar is 119,4 opcenten.

Zuid-Holland heeft met 95 opcenten het hoogste tarief, Noord-Holland met 67,9 opcenten het laagste. In 2011 verhogen zeven van de twaalf provincies het tarief niet. Zeeland heeft al acht jaar lang hetzelfde tarief.

Opbrengst

De opbrengst voor de provincie wordt bepaald door het tarief van de opcenten en de omvang van het wagenpark. In de periode 2000-2009 steeg het aantal motorvoertuigen in Nederland met gemiddeld 2,1 procent per jaar, in 2010 is de stijging 1 procent.

Daarnaast is er sinds 2008 een lager tarief voor zuinige auto’s met een lage uitstoot van CO2. Sinds dit jaar hoeven de eigenaren van deze zuinige auto’s helemaal geen opcenten motorrijtuigenbelasting meer te betalen.