AMSTERDAM – Ze willen de accountantssector een kritische spiegel voorhouden. De zogenaamde ‘twitterende accountants’ pleiten voor hervormingen in de sector. Accountants zouden onder andere meer openheid moeten tonen, aldus voorman Pieter de Kok tegenover NUzakelijk.

““Er is een slecht beeld ontstaan van de accountantssector en niet onterecht. We moeten naar de markt communiceren wat we nou eigenlijk doen, wat onze daden zijn en wat we niet doen. Gewoon in jip-en-janneketaal. Dat zou al een hele stap zijn”, verklaart De Kok, tevens partner van accountantskantoor Coney.

De hervormer is ontevreden met de huidige sector en pleit voor een andere houding. “We moeten de kwaliteit van de opleiding veranderen, in het bijzonder rondom ICT en inzet van data-analyse. We moeten ervoor zorgen dat de juiste mensen de juiste opdrachten krijgen en zorgen dat het niet om de laagste prijs gaat, maar om de kwaliteit. Het trucje accountant kan grotendeels door techniek worden vervangen. Je moet je toegevoegde waarde laten zien.”

“Wat gebeurt er als de wettelijke controle op de boekhouding wordt opgeheven”, vraagt De Kok zich hardop af. “Nu is er een wettelijke plicht om je als bedrijf te laten controleren. Wanneer je meer dan 8,8 miljoen euro omzet maakt moet je je laten controleren”, aldus de accountant. “Het is dus een moetje en het moet tegen de laagste prijs. Dat is slecht voor de kwaliteit.”

Twitter

De organisatie, genaamd Tuacc, van De Kok kenmerkt zich door het gebruik van Twitter als communicatiemiddel en het organiseren van tweetups, bijeenkomsten die worden afgesproken op Twitter. Inmiddels hebben ze afgelopen donderdag de derde tweetup gehad. Een kleine honderd man heeft zich aangesloten bij de organisatie, maar De Kok wacht nog op meer animo.

Vooral van buiten de accountancy zoekt hij nog naar mensen die willen discussiëren over het vak. Hij noemt onder andere de toezichthouder, ondernemers en personen uit de raad van bestuur bij bedrijven als mogelijke gesprekspartners.

Brancheorganisatie

Steun van de brancheorganisatie is er wel volgens De Kok, maar Tuacc moet oppassen voor het ‘doodknuffeleffect’. Vorige maand presenteerde de Nivra en de Novaa, samen het NBA, een plan van aanpak om de sector te hervormen. Volgens De Kok is dit maar tien tot vijftien procent wat nodig is. Het ontbreekt volgens De Kok aan een grondige, diepgaande heroriëntatie. “We moeten oppassen voor boodschappenlijstjes: hier en daar wat verbeterpunten, zonder de kern te raken.

\“De Nivra heeft ons positief ontvangen”, verklaart de hervormer. “Dan zeggen ze ‘heel goed gedaan’ en dan moet ik me eigenlijk daaruit losrukken.” Toch vindt De Kok dat het een begin is. “Ik denk dat ze er wel voor open staan. Dit betekent dat we samen kunnen werken, ieder vanuit zijn eigen omgeving. Wij vanuit de creatieve chaos met passie en liefde voor het vak.”

Onzichtbare muur

Wel heeft hij het gevoel tegen een onzichtbare muur op te boksen van de ‘Big four’, de vier grote accountancykantoren in Nederland: Deloitte, Ernst&Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.De Kok hoort weinig concrete geluiden uit deze giganten komen over hervormingen, maar de grote vier schijnt wel het plan van aanpak van de beroepsorganisatie te ondersteunen, volgens De Kok

“Er is een verschil in perceptie en in doen”, verklaart hij. Ze zeggen dit is een goed idee, maar het daadwerkelijk doen is een tweede. Het moet nog blijken, maar mijn eerste instinct is sceptisch.”

Generatiekloof

De Kok denkt dat er ook een generatiekloof is. “Ik ben nog van de generatie die twintig tot dertig jaar moet doorwerken. Er is een generatie die denkt: na mij de Zondvloed. Die denkt: ‘ik verdien toch geld en er zijn toch klanten’. Maar er is ook een generatie die iets wil veranderen.”

De Kok spreekt over de passie voor het vak als motivatie voor zijn hervormingsgezindheid. “A: Je mag overal een kijkje in de keuken nemen. B: Na ruim 15 jaar ervaring kun je heel snel zien hoe je een ondernemer kan helpen rondom de cijfers.”

Het is nog even wachten voordat er uitsluitsel is of de pogingen tot hervorming een succes zijn. In mei wil De Kok een alomvattend hervormingsplan op tafel leggen voor de Nivra en de Novaa. In de tussenliggende maanden worden onderwerpen concreet uitgewerkt. Wat ze er dan meegaan doen is bepalend voor het vervolg verklaart de accountant.