Van welke huidige gunstige regelingen kan de automobilist nog profiteren, en welke beslissingen moeten juist worden uitgesteld om te profiteren van gunstigere regelingen in het volgende jaar?

Dieselauto’s goedkoper in 2011!
Vanaf 2011 worden schone dieselauto’s goedkoper door een verlaging van de aanschafbelasting (BPM).

Wat nieuw is, is dat vanaf 1 januari 2011 elke nieuwe dieselpersonenauto moet zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de dan geldende Euro-5 norm. Nederland maakt in het Belastingplan 2011 gebruik van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2011 de strengere Euro-6 norm bij dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren.

De stimulering houdt in dat vanaf 1 januari 2011 voor een Euro-6 dieselpersonenauto een korting op de BPM geldt van 1.500 euro. Deze korting wordt in de tijd verminderd naarmate het tijdstip nadert waarop de Euro-6-norm verplicht wordt. In 2012 geldt nog een korting van 1.000 euro en in 2013 een korting van 500 euro.

Een reden om toch een auto te kopen in 2010 is dat autobedrijven aan het eind van het jaar meer dan anders bereid zijn om u korting te geven op de aanschafprijs. Ook zij moeten immers hun verkoopdoelstellingen halen. Die korting kan wel eens groter zijn dan het belastingvoordeel.

Motorrijder, wordt automobilist in 2011!
De motorrijder krijgt tot en met 2013 een forse belastingverhoging voor zijn kiezen. De motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt voor deze groep van weggebruikers voor de jaren 2011 en 2012 elk jaar verhoogd met 6 procent en voor 2013 met maar liefst 12 procent (exclusief inflatiecorrectie!).

Een motor veroorzaakt in verhouding tot auto’s aanzienlijke externe kosten, bijvoorbeeld op het vlak van milieuverontreiniging. De beoogde lastenverzwaring voor motorrijders had het kabinet al in het Belastingplan 2009 vastgelegd. Om financiële reden is het voor de motorrijder dus aan te raden een anders vervoersmiddel te kiezen in 2011.

Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe op de auto!
Sinds 1 januari 2010 vallen ook zeer zuinige personenauto’s en elektrische auto’s onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia). Een zeer zuinige personenauto is een auto met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer voor diesel of maximaal 110 gram per kilometer voor niet diesel.

De kia geldt voor ondernemers met een eenmanszaak, vof, cv, bv of nv. Lees meer over de kia in het onderdeel Eindejaarstips 2010 voor de ondernemer van deze special.

Fiscaal voordeel zuinige auto’s ook in 2011
Het belastingvoordeel voor de zeer zuinige auto van de zaak blijft in 2011 bestaan. Het gaat om vrijstelling bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) en motorrijtuigenbelasting (mrb) en de 14 procent bijtelling. U betaalt in elk geval tot 2013 geen mrb.

De aangekondigde afbouw van de bpm en de verhoging van de mrb is stilgezet tot er een besluit over de kilometerheffing is. Sinds 1 januari 2010 is de bpm-grondslag deels gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot (naast de cataloguswaarde van de auto). In 2011 wordt deze lijn doorgezet.

Ook blijft de tijdelijke bonus gehandhaafd voor auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 120 gram per kilometer voor zowel benzine- als dieselauto’s. Bij een benzineauto is de bonus volgend jaar 824 euro, bij dieselauto’s 1.526 euro.

De korting op de bpm voor nieuwe Euro-6 dieselpersonenauto’s bedraagt in 2011 1.500 euro, in 2012 1.000 euro en vanaf 2013 500 euro.

Bron: Zelfstandig ondernemen zonder personeel