Van welke huidige gunstige regelingen kan de woningeigenaar nog profiteren, en welke beslissingen moeten juist worden uitgesteld om te profiteren van gunstigere regelingen in het volgende jaar?

Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting
Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen 12 maanden voor de tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. Vraag daarom aan de makelaar of de notaris of de woning binnen het jaar voor de tweede keer van eigenaar wisselt.

Omzeil de vermogensrendementsheffing
Verkoopt u zelf uw woning, maar heeft u nog geen nieuwe woning gekocht stel dan de eigendomsoverdracht uit tot ná de jaarwisseling. Als u dit niet doet dan behoort de verkoopopbrengst van uw oude woning tot het vermogen in box 3, omdat u deze opbrengst nog niet kunt aanwenden voor een nieuwe woning.

Door pas na de jaarwisseling uw woning te leveren, blijft de verkoopopbrengst zowel per 31 december 2010 als per 1 januari 2011 buiten aanmerking van de rendementsgrondslag van box 3.

Hypotheekrenteaftrek leegstaande woningen verlengd
De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt per 1 januari 2013.

Maak op tijd bezwaar tegen een onjuiste WOZ-beschikking
Begin volgend jaar ontvangt u van de gemeente weer de jaarlijkse beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning. Nu zijn de huizenprijzen al jaren niet meer echt gestegen, maar het blijkt dat diverse gemeenten hier nog steeds geen rekening mee houden. Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde ga dan tijdig in bezwaar.

Fierensmarge
Om te voorkomen dat er onnodig veel bezwaar-en beroepsprocedures worden aangespannen tegen de WOZ-waardering hanteren de gemeenten de zogeheten 'fierensmarge'. Als binnen deze marge wordt gebleven dan zal een bezwaar tegen de WOZ-beschikking niet veel uithalen. De Hoge Raad heeft echter onlangs bepaald dat gemeenten deze 'fierensmarge' niet meer mogen gebruiken. Gemeenten moeten voortaan nauwkeurig de WOZ-waarde bepalen.

Renovatie of herstel van woningen
Tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 geldt een verlaagd btw-tarief van 6 procent (in plaats van 19 procent) voor renovaties of herstelwerkzaamheden aan een woning, garage, serre, schuren of aan- en uitbouw. Voorwaarde is dat de woning minimaal twee jaar oud is. Let op: Dit lage btw-tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon en niet op de materialen!

Laat de winterschilder maar komen
Bent u van plan om uw woning te laten schilderen of stukadoorswerkzaamheden in de woning uit te laten voeren dan geldt voor die werkzaamheden altijd het lage btw-tarief van 6%. Uw woning moet dan wel minimaal twee jaar oud zijn.

Aftrek uitgaven monumentenpanden ook bij verkoop en scheiding
De regeling Aftrek uitgaven monumentenpanden wordt verruimd. Voortaan kunnen ook uitgaven voor een eigen woning die de belastingplichtige niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat, onder voorwaarden onder de regeling vallen.

Het betreft onder andere de eigen woning die in de verkoop staat en de woning die in het kader van een echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning. Daarnaast gaat de verruiming ook gelden in situaties waarbij de eigen woning wordt aangehouden tijdens een verblijf in een AWBZ-instelling en de eigen woning wordt aangehouden gedurende een tijdelijk verblijf elders. De verruimde regeling treedt in werking per 1 januari 2011.

Los een kleine (rest)hypotheek af

Tot slot: Heeft u een kleine(rest)hypotheek bij de bank maar ook een (forse) spaarrekening? Overweeg dan om uw hypotheek af te lossen. U hoeft geen belasting meer te betalen over het eigenwoningforfait en uw spaargeld wordt niet meer belast met de vermogensrendementsheffing.

Vindt u dit geen aantrekkelijk idee, maar verwacht u wel volgend jaar in een lager belastingtarief te vallen? Bijvoorbeeld omdat u minder gaat verdienen of omdat u 65 jaar wordt? Haal dan uw voordeel uit het vooruitbetalen van de hypotheekrente. Vaak staan banken het toe dat u de hypotheekrente over maximaal zes maanden van 2011 in 2010 vooruitbetaalt.

U kunt zo maximaal 18 maanden hypotheekrente aftrekken in het jaar waarin u nog veel verdient of in een hoger belastingtarief valt.

Let op: Betaal alléén die rente vooruit die betrekking heeft op de eerste zes maanden van 2011.

Bron: Zelfstandig ondernemen zonder personeel