DEN HAAG - IJsland betaalt al het geld terug dat door Nederland en het Verenigd Koninkrijk is voorgeschoten om nationale spaarders bij de omgevallen IJslandse internetspaarbank Icesave te compenseren.

Daarover is door onderhandelaars namens de drie landen overeenstemming bereikt. Voor Nederland gaat het om 1,3 miljard euro.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Eerder was er al een akkoord, maar dat werd in maart door de IJslandse bevolking in een referendum weggestemd.

Het huidige akkoord is namens IJsland goedgekeurd door onderhandelaars van zowel de regering als vertegenwoordigers van de IJslandse oppositie. De Jager verwacht dat het akkoord op zeer korte termijn door het parlement in Reykjavik wordt behandeld. Als ook de president tekent, kan de IJslandse regering de finale handtekening zetten.

Betaling voor 2046 afgerond

IJsland betaalt Nederland een vaste rente van 3,0 procent. De rente is kostendekkend. Het Verenigd Koninkrijk krijgt overigens met 3,3 procent iets meer rente, maar daar liggen de kosten hoger. De Britten hebben nog ongeveer 2,5 miljard euro van de IJslanders tegoed.

De terugbetaling begint in juli 2016 en moet voor 2046 volledig afgerond zijn. Het jaarlijkse bedrag dat IJsland terugbetaalt is gemaximeerd op 5 procent van de totale IJslandse overheidsinkomsten van het jaar ervoor.

Miljarden

Restanten worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Het jaarlijkse bedrag kan nooit lager zijn dan 1,3 procent van het IJslandse bruto binnenlands product.

Nederland en Groot-Brittannië hebben enkele miljarden tegoed van IJsland. Voor Nederland gaat het om 1,3 miljard euro. Het gaat om geld dat beide landen hebben voorgeschoten na het omvallen van de internetspaarbank Icesave in 2008.

Afgewezen

Een eerdere overeenkomst over terugbetaling van dat geld werd afgelopen maart door de IJslanders in een referendum afgewezen.

Het Nederlands kabinet heeft altijd gezegd vast te houden aan volledige terugbetaling van de Icesaveschuld door IJsland. Minister Jan Kees de Jager herhaalde dat half november nog eens. ''Nederland neemt geen genoegen met minder dan de hoofdsom plus rente'', aldus De Jager toen.

Billijk

De oppositiepartijen PvdA, SP en D66 zijn tevreden over het voorlopige akkoord dat IJsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben bereikt over terugbetaling van de Icesave-schuld.

''Ik denk dat dit billijk is'', zegt PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk. ''Terugkijkend was het goed van toenmalig minister Wouter Bos om die 1,3 miljard voor te schieten, in het vertrouwen dat het terug zou komen.'' Plasterk noemt het redelijk dat de terugbetaling in 2016 begint, zodat IJsland eerst kan werken aan economisch herstel. ''Van een kale kip kun je niet plukken; we geven ze even de gelegenheid aan te sterken.''

Ook D66 ziet een goed evenwicht tussen het terugbetalen van de hele schuld inclusief rente en dat op een voor IJsland verantwoorde manier doen. De SP noemt het goed dat rekening is gehouden met de IJslandse bevolking, ''die ook slachtoffer is van de financiële crisis.''

Teleurgesteld

De grotere Icesave-spaarders, de mensen die er meer dan een ton hadden staan, zijn teleurgesteld over de overeenkomst die is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Nederland.

De groep van 250 spaarders die zich laat vertegenwoordigen door Icesaving, verwijt minister Jan Kees de Jager dat hij de grotere spaarders bewust heeft gediscrimineerd. Dat meldde de organisatie donderdag.

Volgens Icesaving had De Jager moeten afdwingen dat de grote spaarders hun geld terug zouden krijgen in ruil voor de lagere rente die de IJslanders nu mogen gaan betalen. Icesaving stelt dat IJslandse en Britse spaarders wel al hun geld hebben teruggekregen.

In Nederland kregen onder de aangepaste regeling spaarders hun tegoeden tot een maximum van 100.000 euro terug.

Lees alles over het Icesave-debacle in ons dossier