BRUSSEL - De Europese Commissie wil dat boeren met melkkoeien samen met andere melkproducenten over leveringscontracten kunnen onderhandelen met de melkverwerkende industrie. Dat heeft de commissie donderdag in Brussel bekendgemaakt.

Op die manier moet de positie van de boeren in de zuivelketen worden versterkt.

De boeren moeten volgens het voorstel van de commissie gezamenlijk kunnen onderhandelen via producentenorganisaties.

De bedoeling is dat melkproducenten en verwerkers straks voordat de melk wordt geleverd contracten kunnen afsluiten, met afspraken over onder meer de prijs, de te leveren hoeveelheid melk en de looptijd van het contract.

Door beperkingen te stellen aan de hoeveelheid melk waarover mag worden onderhandeld, moet worden gegarandeerd dat de positie van de melkboeren ook werkelijk beter wordt.

Onvoldoende

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) noemt de melkplannen van de commissie onvoldoende.

''De commissie richt zich vooral op contracten tussen producenten en verwerkers, terwijl er juist prijstransparantie in de hele keten nodig is. Ergens blijft er geld hangen en daar wil ik duidelijkheid over'', aldus De Lange.

Landing

Ze is ook teleurgesteld dat er in de plannen niets gezegd wordt over ''een zachte landing'' voor Nederland en andere landen die meer melk produceren dan hun quotum toelaat. In 2015 verdwijnt het systeem van de melkquota waarschijnlijk.

Nederland zou graag zien dat de melkquota tot die tijd elk jaar verhoogd worden zodat de Nederlandse boeren minder boetes hoeven te betalen.

Nederland wil zo snel mogelijk af van het systeem waarbij melkveehouders die meer melk produceren dan hun quotum toelaat, daarvoor worden beboet.